Dnes je pondelok 19. marca 2018, meniny má Jozef a zajtra Víťazoslav.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Ing. Daniel Zlacký

Daniel Zlacky
Telefón:+421(55) 602 2766
E-mail:Daniel.Zlacky@tuke.sk
Adresa: Boženy Němcovej 32
Miestnosť: L611

Téma dizertačnej práce

Robustné jazykové modely pre systémy rozpoznávania reči

Školiteľ

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Odbor

5.2.15 Telekomunikácie

Výučba

ITSS – 2612061– Interaktívne telekomunikačné systémy a služby

Vzdelanie

Inžinier – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2012

Riešiteľ projektov

ZATIPS – Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, EU ICT ERDF, ITMS 26220220155, 2011-2015, EU
CE II- Rozvoj centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, EU ICT ERDF, ITMS 26220120030, 2009-2013, EU

Ceny, ocenenia a patenty

Cena dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach za najlepšiu prezentáciu v sekcii EE (Electrical & Electronics Engineering) s názvom „Phonetically Balanced Slovak Speech Corpus for Text-To-Speech Synthesis“, Konferencia mladých výskumníkov SCYR 2013, Herľany, máj 2013

Publikácie

  1. Sulír, M. – Juhár, J. – Ondáš, S.: Speech Synthesis Evaluation for Robotic Interface, 2012, In: Complex Control Systems. Vol. 11, no. 1 (2012), pp. 64-69. ISSN 1310-8255
  2. Ondáš, S. – Pleva, M. – Lojka, M. – Sulír, M. – Juhár, J.: Server-based speech technologies for mobile robotic applications, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), pp. 95-98. ISSN 1844-6035
  3. Sulír, M. – Juhár, J.: Diphone Text-To-Speech Synthesis and its Evaluation, In: AEI´2012 : International Conference on Applied Electrical Engineering and Informatics 2012 : August 26-September 02, 2012, Germany. – Košice : FEI TU, 2012 pp. 53-56. ISBN 978-80-553-1030-5
  4. Sulír, M.: Phonetically Balanced Slovak Speech Corpus for Text-To-Speech Synthesis, In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 pp. 392-394. ISBN 978-80-553-1422-8
  5. Sulír, M. – Juhár, J.: Design of an Optimal Male and Female Slovak Speech Database for HMM-Based Speech Synthesis, In: Redžúr 2013 : 7th International Workshop on Multimedia and Signal Processing : Proceedings : May 1, 2013, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : STU, 2013 pp. 5-8. ISBN 978-80-227-3921-4

Iné referencie

Robustné jazykové modely pre systémy rozpoznávania reči

Školiteľ

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Odbor

5.2.15 Telekomunikácie

Vzdelanie

Inžinier – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2012

Riešiteľ projektov

ZATIPS – Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, EU ICT ERDF, ITMS 26220220155, 2011-2015, EU
CE II- Rozvoj centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, EU ICT ERDF, ITMS 26220120030, 2009-2013, EU

Ceny, ocenenia a patenty

Cena SES za prezentáciu v sekcii IT (Informatics and Telecommunications) s názvom „Comparison of Text Document Clustering Algorithms in Slovak“, Konferencia mladých výskumníkov SCYR 2013, Herľany, máj 2013.

Publikácie

ZLACKÝ, Daniel – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Text categorization with latent Dirichlet allocation / – 2014. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 7, no. 1 (2014), p. 161-164. – ISSN 2067-2128

ZLACKÝ, Daniel – STAŠ, Ján – ČIŽMÁR, Anton: Supervised Text Document Clustering Algorithm with Keywords in Slovak / – 2013. In: Redžúr 2013 : 7th International Workshop on Multimedia and Signal Processing : Proceedings : May 1, 2013, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : STU Bratislava, 2013 S. 31-34. – ISBN 978-80-227-3921-4

ZLACKÝ, Daniel: Text categorization in automatic speech recognition systems / – 2014. In: SCYR 2014 : 14th Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference : May 20th, 2014, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2014 S. 271-272. – ISBN 978-80-553-1714-4

ZLACKÝ, Daniel: Comparison of Text Document Clustering Algorithms in Slovak / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 19-22. – ISBN 978-80-553-1422-8

STAŠ, Ján – ZLACKÝ, Daniel – HLÁDEK, Daniel – JUHÁR, Jozef: Categorization of unorganized text corpora for better domain-specific language modeling / – 2013. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 11, no. 5 (2013), p. 398-403. – ISSN 1336-1376

ZLACKÝ, Daniel – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Zhlukovanie textových dokumentov v slovenskom jazyku / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 412-417. – ISBN 978-80-553-1440-2

ZLACKÝ, Daniel – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Slovak Text Document Clustering / – 2013. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 3-7. – ISSN 1338-3957

ZLACKÝ, Daniel – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Term Weighting Schemes for Slovak Text Document Clustering / – 2013. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 163-166. – ISSN 1844-6035

STAŠ, Ján – ZLACKÝ, Daniel – JUHÁR, Jozef: Kategorizácia textu v úlohe doménovo orientovaného modelovania slovenského jazyka / – 2013. In: Datakon Znalosti 2013 : sborník konferencí : Ostrava, Česká republika, 13. – 15. října 2013. – Ostrava : VŠB-TU, 2013 P. 175-184. – ISBN 978-80-248-3189-3

STAŠ, Ján – ZLACKÝ, Daniel – JUHÁR, Jozef: Analýza morfémových modelov slovenského jazyka v systémoch rozpoznávania plynulej reči / – 2012. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2012 S. 494-499. – ISBN 978-80-553-0890-6

STAŠ, Ján – HLÁDEK, Daniel – JUHÁR, Jozef – ZLACKÝ, Daniel: Analysis of Morph-Based Language Modeling and Speech Recognition in Slovak / – 2012. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 10, no. 4 (2012), p. 291-296. – ISSN 1336-1376

Iné referencie

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky