Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Announcements
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Garant predmetu: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Semester: 4
Web: http://kemt-old.fei.tuke.sk/Predmety/PocitacoveSiete1/_web/

Anotácia predmetu

Študent sa oboznámi so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu dát v počítačových sieťach v kontexte modelov sieťovej komunikácie ISO/OSI a TCP/IP. Naučí sa pracovať s adresným priestorom protokolu IPv4 a IPv6, riešiť problémy spojené s fyzickou vrstvou sieťových infraštruktúr a osvojí si základy smerovania paketov v IP sieťach vrátane základnej konfigurácie smerovačov. V rámci predmetu zvládne problematiku obsiahnutú v NetAcad kurze CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks, pričom bude mať možnosť získať prislúchajúci certifikát (na získanie certifikátu je potrebná základná znalosť anglického jazyka).

Výučbové prostriedky v praxi

Powerful network simulation program – CISCO Packet Tracer
The world’s foremost network protocol analyzer – Wireshark
Základnej konfigurácie smerovačov a prepínačov

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Awards
Department news