Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Announcements
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

 

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(6)

AAB001 GLADIŠOVÁ, Iveta – MIHALÍK, Ján: Geometrické vektorové kvantizátory / – 1. vyd. – Košice : TU – 2013. – 97 s.. – ISBN 978-80-533-1338-2.[Archívne číslo: 131083]

AAB002 MIHALÍK, Ján: Efektívne kódovanie obrazov / – [1. vyd.]- Košice : TU – 2013. – 66 s. [CD-ROM]- ISBN 978-80-553-1373-3.[Archívne číslo: 131352]

AAB003 ŠALIGA, Ján: Testovanie AD prevodníkov / – [1. vyd.]- Košice : TU – 2013. – 113 s.. – ISBN 978-80-553-1329-0.[Archívne číslo: 132018]

AAB004 MIHALÍK, Ján: Metódy a algoritmy optimalizácie vektorových kvantizátorov / – 1. vyd. – Košice : TU – 2013. – 63 s. [CD-ROM]- ISBN 978-80-553-1404-4.[Archívne číslo: 135461]

AAB005 MACEKOVÁ, Ľudmila – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Vybrané problémy číslicovej filtrácie poškodených obrazových sekvencií a vyhodnocovania ich kvality / – 1. vydanie – Košice : TU – 2013. – 90 s.. – ISBN 978-80-553-1449-5.[Archívne číslo: 136384]

AAB006 GAMEC, Ján – GAMCOVÁ, Mária: Filtrácia zašumených vektorov pohybu / – 1. vyd. – Košice : TU – 2013. – 78 s. [CD-ROM]- ISBN 978-80-553-1477-8.[Archívne číslo: 137151]

ABC – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách(1)

ABC001 KOCUR, Dušan – FORTES, Jana: Short-Range Tracking of Moving Targets by Handheld UWB Radar System / – 2013. In: Microwave and Milimeter Wave Circuits and Systems : Emerging Design, Technologies and Applications. – Chichester : JohnWiley & Sons, Ltd, 2013 S. 209-225 [1,22 AH]. – ISBN 978-1-119-94494-2[Archívne číslo: 128233]

ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách(3)

ACB001 MIHALÍK, Ján – ZAVACKÝ, Jozef: Diskrétne signály / – [1. vyd.]- Košice : TU – 2013. – 75 s. [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-1349-8.[Archívne číslo: 131199]

ACB002 ZAVACKÝ, Jozef – MIHALÍK, Ján – GLADIŠOVÁ, Iveta: Periodické a kváziperiodické signály Návody na cvičenia/ – [1. vyd.]- Košice : TU – 2013. – 70 s.. – ISBN 978-80-553-1385-6.[Archívne číslo: 131745]

ACB003 MIHALÍK, Ján – GLADIŠOVÁ, Iveta: Číslicová filtrácia signálov (Návody na cvičenia) / – [1. vyd.]- Košice : TU – 2013. – 81 s. [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-1390-0.[Archívne číslo: 132307]

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch(4)

ADC001 RIDZOŇ, Radovan – LEVICKÝ, Dušan: Content protection in grayscale and color images based on robust digital watermarking / – 2013. In: Telecommunication Systems. Vol. 52, no. 3 (2013), p. 1617-1631. – ISSN 1018-4864 Spôsob prístupu: DOI 10.1007/s11235-011-9655-5.[Archívne číslo: 114668]

ADC002 ONDÁŠ, Stanislav – JUHÁR, Jozef – PLEVA, Matúš – ČIŽMÁR, Anton – HOLCER, Roland: Service robot SCORPIO with robust speech interface / – 2013. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. Vol. 10, no. 3 (2013), p. 1-11. – ISSN 1729-8806 [Archívne číslo: 130928]

ADC003 KOLLAR, Zsolt – GAZDA, Juraj – HORVÁTH, Péter – VARGA, Lajos – KOCUR, Dušan: Iterative signal reconstruction of deliberately clipped SMT signals / – 2013. In: Science China Information Sciences. – 2013 P. 1-13. – ISSN 1674-733X .[Archívne číslo: 140028]

ADC004 ŠALIGA, Ján – KOLLÁR, István – MICHAELI, Linus – BUŠA, Ján – LIPTÁK, Jozef – VIROSZTEK, Tamás: A comparison of least squares and maximum likelihood methods using sine fitting in ADC testing / – 2013. In: Measurement. – 2013 Vol. 46, no. 10 (2013), p. 4362-4368. – ISSN 0263-2241 [Archívne číslo: 144934]

ADC 2013 HORVÁTH, Denis – GAZDA, Vladimír – GAZDA, Juraj: Agent-based modeling of the cooperative spectrum management with insurance in cognitive radio networks / – 2013. In: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 30 p.. – ISSN 1687-1499.[Archívne číslo: 141164]

ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch(10)

ADE001 TATARKO, Matúš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Software package for analyze FSO links / – 2013. In: Infocommunications Journal. No. 1 (2013), p. 1-9. – ISSN 2061-2079[Archívne číslo: 132692]

ADE002 GLADIŠOVÁ, Iveta – MIHALÍK, Ján: Algoritmy DCT vizuálneho objektu / – 2013. In: Slaboproudý obzor. Vol. 69, no. 1 (2013), p. 1-6. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 133260]

ADE003 KOVÁČ, Ondrej – MIHALÍK, Ján: Spájanie obrazov s vyhladzovaním prechodu pomocou Laplaceovej pyramídy / – 2013. In: Elektrorevue. Vol. 15, no. 3 (2013), p. 212-215. – ISSN 1213-1539 .[Archívne číslo: 135095]

ADE004 ZAVACKÝ, Jozef – MIHALÍK, Ján: Banky filtrov pre mnohokanálové diskrétne sústavy / – 2013. In: Slaboproudý obzor. Vol. 69, no. 2 (2013), p. P1-P12. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 136127]

ADE005 ŠALIGA, Ján – AGREŽ, Dušan: Introduction to the ACTA IMEKO issue dedicated to selected papers presented in TC4 at the 20th IMEKO World Congress / – 2013. In: Acta Imeko. Vol. 2, no. 1 (2013), p. 3-4. – ISSN 2221-807X .[Archívne číslo: 137829]

ADE007 RUŽBARSKÝ, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Traffic Signs Inventory System / – 2013. In: Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 44-49. – ISSN 1844-9689.[Archívne číslo: 141894]

ADE008 TATARKO, Matúš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Using Multiple Input Multiple Output as Hybrid Free Space OpticsRadio Frequency Links / – 2013. In: Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 68-72. – ISSN 1844-9689.[Archívne číslo: 141896]

ADE009 HARASTHY, Tomáš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Detector of Traffic Signs with using Hue-Saturation-Value color model / – 2013. In: Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering. Roč. 6, č. 2 (2013), s. 21-25. – ISSN 1844-9689.[Archívne číslo: 141903]

ADE010 TÓTH, Ján – TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: The New Statistical Model for FSO Systems / – 2013. In: Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering. Vol. 6, no. 2 (2013), p. 42-45. – ISSN 1844-9689.[Archívne číslo: 141904]

ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch(13)

ADF001 GLADIŠOVÁ, Iveta – VIRÁG, Ladislav: Prenosové systémy využívajúce princíp diverzity / – 2013. In: Posterus.sk. Roč. 6, č. 3 (2013), s. 1-7. – ISSN 1338-0087.[Archívne číslo: 131646]

ADF002 TATARKO, Matúš – HARASTHY, Tomáš: Spájanie optických vlákien / – 2013. In: Posterus.sk. Roč. 6, č. 3 (2013), s. 1-10. – ISSN 1338-0087 [Archívne číslo: 132693]

ADF003 SVETLÍKOVÁ, Dominika – KOVÁČ, Ondrej: Aplikácia DPCM a rovnomerného kódovania pri kompresii zvuku / – 2013. In: Posterus. Roč. 6, č. 6 (2013), s. 1-6. – ISSN 1338-0087.[Archívne číslo: 134624]

ADF004 MACEKOVÁ, Ľudmila – KORENKO, Peter: CMOS integrovaný širokopásmový LNA zosilňovač s jedným vstupom – teoretické aspekty a simulačná fáza návrhu / – 2013. In: Posterus.sk. Roč. 6, č. 7 (2013), s. 1-13. – ISSN 1338-0087.[Archívne číslo: 136382]

ADF005 MACEKOVÁ, Ľudmila – KORENKO, Peter: CMOS integrovaný širokopásmový LNA zosilňovač s jedným vstupom – teoretické aspekty a simulačná fáza návrhu – 2.časť / – 2013. In: Posterus.sk. – 2013 Roč. 6, č. 8 (2013), s. 1-8. – ISSN 1338-0087 [Archívne číslo: 136383]

ADF006 ZAVACKÝ, Jozef – MIHALÍK, Ján: Converting of sampling frequency with a non integer factor / – 2013. In: Abidance of scientific evolution. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 4-20. – ISSN 1338-4996[Archívne číslo: 136751]

ADF007 KOKOŠKA, Rastislav – VALISKA, Ján: Analýza QoS strímu pre MHP služby v IP sieťach v simulačnom prostredí Opnet / – 2013. In: Posterus. Roč. 6, č. 9 (2013), s. 1-8. – ISSN 1338-0087 [Archívne číslo: 136981]

ADF008 KOKOŠKA, Rastislav – VALISKA, Ján: Sieťove softvérové simulátory pre IPTV kvalitu služieb / – 2013. In: Posterus. Roč. 6, č. 9 (2013), s. 1-7. – ISSN 1338-0087.[Archívne číslo: 137333]

ADF009 GAMEC, Ján – JANIČ, Radoslav – KOCUR, Dušan – GAMCOVÁ, Mária: Zobrazovanie statických objektov lokalizovaných za stenou pomocou UWB radaru so syntetickou apertúrou / – 2013. In: Posterus.sk. Roč. 6, č. 9 (2013), s. 1-14. – ISSN 1338-0087.[Archívne číslo: 137399]

ADF010 ZLACKÝ, Daniel – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Slovak Text Document Clustering / – 2013. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 3-7. – ISSN 1338-3957.[Archívne číslo: 138027]

ADF011 VALISKA, Ján – KOKOŠKA, Rastislav: Sledovanie farebných objektov vo videu s využitím časticového filtra / – 2013. In: Posterus. Roč. 6, č. 10 (2013), s. 1-8. – ISSN 1338-0087 [Archívne číslo: 138663]

ADF012 KOKOŠKA, Rastislav – VALISKA, Ján: Maskovanie stratených paketov 3D videotokov metódou in painting / – 2013. In: Posterus. Roč. 6, č. 10(2013), s. 1-8. – ISSN 1338-0087. [Archívne číslo: 139830]

ADF013 VIRČÍKOVÁ, Mária – MAGYAR, Gergely – PAĽA, Martin – GAMEC, Ján – SINČÁK, Peter: Od priemyselných robotov k servisným a spoločenským robotom (5) / – 2013. In: ATP Journal. Roč. 20, č. 12 (2013), s. 31-33. – ISSN 1335-2237[Archívne číslo: 145645]

ADM – Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS(12)

ADM001 CIPOV, Vladimír – DOBOŠ, Ľubomír – PAPAJ, Ján: Performance Analysis of the Anchor-free Localization Algorithm with Low-Complexity Method for Node Distance Estimation Enhancement Using ToA / – 2013. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 9-12. – ISSN 1844-6035. [Archívne číslo: 135936]

ADM002 KREKÁŇ, Ján – PLEVA, Matúš – DOBOŠ, Ľubomír: Security audit of WLAN networks using statistical models of specified language group / – 2013. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 47-50. – ISSN 1844-6035. [Archívne číslo: 135937]

ADM003 PAPAJ, Ján – DOBOŠ, Ľubomír – ČIŽMÁR, Anton: Enhanced DSR routing protocol for the short time disconnected MANET / – 2013. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 99-102. – ISSN 1844-6035. [Archívne číslo: 135938]

ADM004 PAPAJ, Ján – DOBOŠ, Ľubomír – ČIŽMÁR, Anton: Performance Analysis of the Enhanced DSR Routing Protocol for the Short Time Disconnected MANET to the OPNET Modeler / – 2013. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 103-106. – ISSN 1993-8225. [Archívne číslo: 135939]

ADM005 ZLACKÝ, Daniel – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Term Weighting Schemes for Slovak Text Document Clustering / – 2013. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 163-166. – ISSN 1844-6035 [Archívne číslo: 135941]

ADM006 ONDÁŠ, Stanislav – PLEVA, Matúš – LOJKA, Martin – SULÍR, Martin – JUHÁR, Jozef: Server-based speech technologies for mobile robotic applications / – 2013. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 95-98. – ISSN 1844-6035 [Archívne číslo: 135961]

ADM007 FORTES, Jana – KOCUR, Dušan: UWB Radar Signal Processing for Positioning of Persons Changing Their Motion Activity / – 2013. In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 3 (2013), p. 165-184. – ISSN 1785-8860.[Archívne číslo: 136799]

ADM008 KOCUR, Dušan – ŠVECOVÁ, Mária – FORTES, Jana: Through-the-wall localization of a moving target by two independent ultra wideband (UWB) radar systems / – 2013. In: Sensors. Vol. 13, no. 9 (2013), p. 11969-11997. – ISSN 1424-8220[Archívne číslo: 137435]

ADM009 FORTES, Jana – KOCUR, Dušan – KAŽIMÍR, Peter: Investigation of localization accuracy for UWB radar operating in complex environment / – 2013. In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 5 (2013), p. 203-219. – ISSN 1785-8860[Archívne číslo: 139589]

ADM010 ONDÁŠ, Stanislav – JUHÁR, Jozef – PLEVA, Matúš – LOJKA, Martin – KIKTOVÁ, Eva – SULÍR, Martin – ČIŽMÁR, Anton – HOLCER, Roland: Speech technologies for advanced applications in service robotics / – 2013. In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 5 (2013), p. 45-61. – ISSN 1785-8860[Archívne číslo: 140427]

ADM011 HLÁDEK, Daniel – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef: Unsupervised spelling correction for the Slovak text / – 2013. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 11, no. 5 (2013), p. 392-397. – ISSN 1336-1376 [Archívne číslo: 141319]

ADM012 STAŠ, Ján – ZLACKÝ, Daniel – HLÁDEK, Daniel – JUHÁR, Jozef: Categorization of unorganized text corpora for better domain-specific language modeling / – 2013. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 11, no. 5 (2013), p. 398-403. – ISSN 1336-1376 [Archívne číslo: 141321]

ADN – Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS(3)

ADN001 SENDREI, Lukáš – VALISKA, Ján – MARCHEVSKÝ, Stanislav: H.264 Video Transmission over WLAN in OPNET Modeller / – 2013. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 64, č. 2 (2013), s. 112–117. – ISSN 1335-3632 [Archívne číslo: 133726]

ADN002 PLEVA, Matúš – JUHÁR, Jozef: Building of broadcast news database for evaluation of the automated subtitling service / – 2013. In: Communications. Roč. 15, č. 2A (2013), s. 124-128. – ISSN 1335-4205 [Archívne číslo: 136828]

ADN003 PAPAJ, Ján – DOBOŠ, Ľubomír – ČIŽMÁR, Anton: Functionality validation of the new QoS and security integration model for MANET / – 2013. In: Communications : Scientific Letters of the University of Žilina. Roč. 15, č. 2A (2013), s. 134-138. – ISSN 1335-4205.[Archívne číslo: 136829]

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(44)

AED001 PAŤURA, Oto – DRUTAROVSKÝ, Miloš: ADuCRF101 – integrované riešenie pre bezdrôtové sensory / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 77-80. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138318]

AED002 HOSPODÁR, Ivan – PETRVALSKÝ, Martin – DRUTAROVSKÝ, Miloš: STM32F0 Discovery kit vo vložených aplikáciách / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 95-100. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138327]

AED003 PETRVALSKÝ, Martin – VARCHOLA, Michal – DRUTAROVSKÝ, Miloš: Kryptografický Hardvér pre Testovanie DPA Útokov / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 101-105. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138376]

AED004 TATARKO, Matúš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Experimentálny FSO systém umiestnený v areáli TUKE / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 173-176. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138448]

AED005 TATARKO, Matúš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Prepínanie hybridnej FSORF linky pomocou prepínača / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 177-181. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138449]

AED006 TATARKO, Matúš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Prepínanie hybridnej FSORF linky pomocou smerovača / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 182-186. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138450]

AED007 HARASTHY, Tomáš – TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Farebná filtrácia vstupného obrazu pre systém rozpoznávania dopravných značiek pomocou optického korelátora / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 187-191. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138451]

AED008 HARASTHY, Tomáš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Inventory Traffic Sign System based on Joint Transform Correlator / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TUKE, 2013 S. 192-196. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138452]

AED009 OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Opticky napájaný senzorový systém merania kvality ovzdušia v banskej prevádzke / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 260-265. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138453]

AED010 OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Automatizovaný systém merania indexu lomu kvapalín / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 266-270. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138455]

AED011 PLEVA, Matúš – EČEGI, Marek: Porovnanie moderných metód parametrizácie reči pre zašumený audio signál / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 197-202. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138463]

AED012 PAPAJ, Ján – DOBOŠ, Ľubomír – BUZINKAI, Peter: Simulation study of the modified DSR for temporary disconnected MANET / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 315-320. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138470]

AED013 MACEKOVÁ, Ľudmila – KORENKO, Peter: Návrh širokopásmového LNA s jedným vstupom na báze technológie 0,35 µm CMOS / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 395-400. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138480]

AED014 GLADIŠOVÁ, Iveta – MIHALÍK, Ján: Aplikácia vybraných morfologických transformácii na spracovanie obrazu / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 541-546. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138485]

AED015 GLADIŠOVÁ, Iveta – BIRČÁK, Peter: Simulácia transformačného kódovania obrazov v programe Matlab / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 744-749. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138489]

AED016 STAŠ, Ján – PETRÁŠ, Marek – JUHÁR, Jozef: Využitie webových zdrojov v štatistickom modelovaní slovenského jazyka / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 524-529. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138510]

AED017 ZAVACKÝ, Jozef: Polyfázová implementácia konvertora vzorkovacej frekvencie s neceločíselným faktorom / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 337-342. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138583]

AED018 MIHALÍK, Ján – ZAVACKÝ, Jozef: Banky morfologických filtrov pre subpásmové kódovanie obrazov / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 355-360. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138584]

AED019 ZAVACKÝ, Jozef: Banky kvadratúrnych zrkadlových filtrov s lineárnou fázovou frekvenčnou charakteristikou a dokonalou rekonštrukciou / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 719-723. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138585]

AED020 TUNEGA, Michal – BÁNOCI, Vladimír – BUGÁR, Gabriel – LEVICKÝ, Dušan: Sieťová steganografia s využitím techniky retransmisie / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TUKE, 2013 S. 659-664. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138595]

AED021 BUGÁR, Gabriel – BÁNOCI, Vladimír – LEVICKÝ, Dušan – DUDÁŠ, Michal: Metóda digitálnej vodotlače s využitím DCT transformácie / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 838-842. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138597]

AED022 GÁBIK, Peter – BÁNOCI, Vladimír – BUGÁR, Gabriel – LEVICKÝ, Dušan – GALLO, Patrik: Návrh bezpečného kryptografického systému s využitím postranných kanálov / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TUKE, 2013 S. 816-821. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138600]

AED023 BUGÁR, Gabriel – BÁNOCI, Vladimír – LEVICKÝ, Dušan – BRODA, Martin: Obrazová steganografia s využitím fraktálovej kompresie tajnej správy / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 647-652. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138604]

AED024 BUGÁR, Gabriel – BÁNOCI, Vladimír – LEVICKÝ, Dušan – BRODA, Martin: Slepá steganografia založená na báze viacúrovňovej DWT transformácie / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 653-658. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138609]

AED025 BUGÁR, Gabriel – BÁNOCI, Vladimír – LEVICKÝ, Dušan – ORAVEC, Jakub: Uplatnenie digitálnej vodotlače pre potreby DRM / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 832-837. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138614]

AED026 BRODA, Martin – PALKO, Tomáš – LEVICKÝ, Dušan: Steganografia vo video dátach / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 623-628. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138618]

AED027 KOŽEJ, Juraj – FORTES, Jana: Spracovanie signálov získaných meraním trojuzlovou UWB senzorovou sieťou / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TUKE, 2013 S. 535-540. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138623]

AED028 VISZLAY, Peter – BALUCHA, Radoslav – JUHÁR, Jozef: Zhlukovanie príznakových vektorov v diskriminačnej analýze reči / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 586-591. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138628]

AED029 VISZLAY, Peter – OLEJÁR, František – JUHÁR, Jozef: Selekcia príznakových vektorov v diskriminačnej analýze reči založená na vzdialenostných metrikách / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 569-574. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138637]

AED030 SULÍR, Martin – JUHÁR, Jozef: Syntéza reči slovenského jazyka na báze HMM / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 39-43. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138651]

AED031 SULÍR, Martin – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef: Návrh testu MRT pre hodnotenie zrozumiteľnosti syntézy reči v slovenskom jazyku / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 44-48. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138653]

AED032 SENDREI, Lukáš – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Emulácia prenosu 3D video tokov bezdrôtovou LAN / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 59-64. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138654]

AED033 ČARNAKOVIČ, Peter – SENDREI, Lukáš – MARCHEVSKÝ, Stanislav – KOCUR, Dušan: Simulácia bezdrôtovej senzorovej siete v programovom prostredí OPNET Modeler / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TUKE, 2013 S. 53-58. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138657]

AED034 KOVÁČ, Ondrej – MIHALÍK, Ján: Estimácia priestorových súradníc modelu ľudskej hlavy na báze dvoch ortogonálnych pohľadov / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 401-405. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138660]

AED035 ZLACKÝ, Daniel – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Zhlukovanie textových dokumentov v slovenskom jazyku / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 412-417. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138662]

AED036 RÁKOCI, František – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Automatický inventarizačný systém dopravných značiek s využitím optického korelátora / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TUKE, 2013 S. 424-429. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138667]

AED037 RÁKOCI, František – TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Databázový systém v systéme automatickej inventarizácie dopravných značiek / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TUKE, 2013 S. 435-439. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138670]

AED038 CIPOV, Vladimír – DOBOŠ, Ľubomír – PAPAJ, Ján: INDOOR Anchor-free Localization Algorithm with Node Distance Estimation Enhancement / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TUKE, 2013 S. 509-514. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138671]

AED039 VAVREK, Jozef – ČIŽMÁR, Anton – PAVLO, Milan: Jingle detection in broadcast news audio stream / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 694-697. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138680]

AED040 KIKTOVÁ, Eva – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Detekcia akustických udalostí v zašumenom prostredí / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 592-595. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138729]

AED041 HOVORKA, Peter – VALISKA, Ján – MARCHEVSKÝ, Stanislav – KOKOŠKA, Rastislav: Sledovanie objektov vo videosekvencii pomocou Bayesovských filtrov / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TUKE, 2013 S. 738-743. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138730]

AED042 ŠALIGA, Ján – NAGY, Norbert – GÁLIK, Ján: Measurement of EEG signals / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 755-760. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 138731]

AED043 ŽIGA, Matej – JANUŠ, Martin – GALAJDA, Pavol: Návrh a realizácia IQ demodulátora pre vysokofrekvenčné aplikácie / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 596-600. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 140130]

AED044 VAVREK, Jozef – JUHÁR, Jozef – DUNAJ, Matúš: Spoken Term Detection via Dynamic Time Warping Approach / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice, TU, 2013 S. 520-523. – ISBN 978-80-553-1440-2[Archívne číslo: 141554]

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách(37)

AFC001 MAJERČÁK, Daniel – BÁNOCI, Vladimír – BRODA, Martin – BUGÁR, Gabriel – LEVICKÝ, Dušan: Performance evaluation of feature-based steganalysis in steganography / – 2013. In: Marew 2013 : Microwave and Radio Electronics Week 2013 : Proceedings of the 23th International Conference Radioelektronika 2013 : Pardubice, Czech Republic, April, 16 – 17, 2013. – Pardubice : University of Pardubice, 2013 P. 377-381. – ISBN 978-1-4673-5518-6[Archívne číslo: 133126]

AFC002 DUPÁK, Denis – KOCUR, Dušan – GAZDA, Juraj: Optimization of 16-APSK modulation for SC-FDMA transmission system / – 2013. In: Marew 2013 : Microwave and Radio Electronics Week 2013 : Proceedings of the 23th International Conference Radioelektronika 2013 : Pardubice, Czech Republic, April, 16 – 17, 2013. – Pardubice : University of Pardubice, 2013 P. 249-254. – ISBN 978-1-4673-5517-9[Archívne číslo: 133362]

AFC003 DRUTAROVSKÝ, Miloš – VARCHOLA, Michal – PETRVALSKÝ, Martin: Remotely Testable Setup of Soft CPU with Cryptographic TRNG Coprocessor Extension Embedded into Altera FPGA / – 2013. In: Marew 2013 : Microwave and Radio Electronics Week 2013 : Proceedings of the 23th International Conference Radioelektronika 2013 : Pardubice, Czech Republic, April, 16 – 17, 2013. – Pardubice : University of Pardubice, 2013 P. 136-140. – ISBN 978-1-4673-5518-6[Archívne číslo: 133450]

AFC004 PETRVALSKÝ, Martin – DRUTAROVSKÝ, Miloš – VARCHOLA, Michal: Differential Power Analysis of Advanced Encryption Standard on Accelerated 8051 Processor / – 2013. In: Marew 2013 : Microwave and Radio Electronics Week 2013 : Proceedings of the 23th International Conference Radioelektronika 2013 : Pardubice, Czech Republic, April, 16 – 17, 2013. – Pardubice : University of Pardubice, 2013 P. 334-339. – ISBN 978-1-4673-5518-6[Archívne číslo: 133452]

AFC005 LIPTÁK, Jozef – MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján – SZARKA, Martin – GALIK, Jan: Modular System for Measurement and Processing of Evoked Potentials Aquired from Labolatory Rats / – 2013. In: Marew 2013 : Microwave and Radio Electronics Week 2013 : Proceedings of the 23th International Conference Radioelektronika 2013 : Pardubice, Czech Republic, April, 16 – 17, 2013. – Pardubice : University of Pardubice, 2013 P. 350-355. – ISBN 978-1-4673-5518-6[Archívne číslo: 133453]

AFC006 TATARKO, Matúš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Using Information about Weather Conditions to Define Availability and Reliability of FSO Links / – 2013. In: Marew 2013 : Microwave and Radio Electronics Week 2013 : Proceedings of the 23th International Conference Radioelektronika 2013 : Pardubice, Czech Republic, April, 16 – 17, 2013. – Pardubice : University of Pardubice, 2013 P. 398-401. – ISBN 978-1-4673-5518-6[Archívne číslo: 133454]

AFC007 GALAJDA, Pavol – KMEC, Martin – LIPTAJ, Martin: A low cost SiGe based extension unit for ultra wideband sensing system / – 2013. In: IRS 2013 : International Radar Symposium : proceedings : volume 1 : Dresden, Germany, June 19-21, 2013. – Göttingen : Cuvillier Verlag, 2013 P. 1-6. – ISBN 978-3-95404-223-4[Archívne číslo: 135525]

AFC008 FORTES, Jana – KOCUR, Dušan: UWB sensor based localization of persons with unknown motion activity / – 2013. In: IRS 2013 : International Radar Symposium : proceedings : volume 1 : Dresden, Germany, June 19-21, 2013. – Göttingen : Cuvillier Verlag, 2013 P. 649-654. – ISBN 978-3-95404-223-4[Archívne číslo: 135526]

AFC009 KREKÁŇ, Ján – PLEVA, Matúš – DOBOŠ, Ľubomír: Statistical Models Based Password Candidates Generation for Specified Language Used in Wireless LAN Security Audit / – 2013. In: IWSSIP 2013 : 20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing : Bucharest, Romania, 7-9 July 2013. – Piscataway : IEEE, 2013 P. 95-98. – ISBN 978-1-4799-0941-4[Archívne číslo: 135942]

AFC010 VISZLAY, Peter – JUHÁR, Jozef – PLEVA, Matúš: Modified Estimation of Between-Class Covariance Matrix in Linear Discriminant Analysis of Speech / – 2013. In: IWSSIP 2013 : 20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing : Bucharest, Romania, 7-9 July 2013. – Piscataway : IEEE, 2013 P. 167-170. – ISBN 978-1-4799-0941-4[Archívne číslo: 135943]

AFC011 TATARKO, Matúš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Properties of Hybrid FSORF Link with 60 GHz RF backup link / – 2013. In: Mipro 2013 : 36th international convention : conference proceedings : May 20-24, 2013, Opatija, Croatia. – Rijeka : MIPRO, 2013 P. 595-597. – ISBN 978-953-233-074-8[Archívne číslo: 136007]

AFC012 HARASTHY, Tomáš – TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Road line detection based on optical correlator / – 2013. In: Mipro 2013 : 36th international convention : conference proceedings : May 20-24, 2013, Opatija, Croatia. – Rijeka : MIPRO, 2013 P. 320-322. – ISBN 978-953-233-074-8[Archívne číslo: 136008]

AFC013 CARNI, D. L. – GRIMALDI, D. – MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján: Parameter extraction in multi step exponential signal / – 2013. In: 19th IMEKO TC-4 Symposium : Measurements of Electrical Quantitles : Barcelona, Spain, July 18th – 19th, 2013. – Barcelona : Universitat Politecnica de Catalunya, 2013 P. 694-698. – ISBN 978-84-616-5438-3[Archívne číslo: 136009]

AFC014 MICHAELI, Linus – GODLA, Marek – ŠALIGA, Ján – LIPTÁK, Jozef – KOLLÁR, István: The analysis of exponential signals by maximum likelihood estimation / – 2013. In: 19th IMEKO TC-4 Symposium : Measurements of Electrical Quantitles : Barcelona, Spain, July 18th – 19th, 2013. – Barcelona : Universitat Politecnica de Catalunya, 2013 P. 451-456. – ISBN 978-84-616-5438-3[Archívne číslo: 136074]

AFC015 HARASTHY, Tomáš – TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Optical Correlator based Traffic Signs Inventory System / – 2013. In: IWSSIP 2013 : 20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing : Bucharest, Romania, 7-9 July 2013. – Piscataway : IEEE, 2013 P. 113-116. – ISBN 978-1-4799-0941-4[Archívne číslo: 136124]

AFC016 PIETRIKOVÁ, Alena – ROVENSKÝ, Tibor – RUMAN, Kornel – GAMEC, Ján: Reliability of various PWB materials in high frequency area / – 2013. In: Diagnostika ´13 : Conference on Diagnostics in Electrical Engineereing CDEE 2013 : international conference : Pilsen, September 2-4, 2013. – Pilsen : University of West Bohemia, 2013 P. 53-56. – ISBN 978-80-261-0210-6[Archívne číslo: 136871]

AFC017 KOCUR, Dušan – FORTES, Jana – NOVÁK, Daniel: Moving person tracking by UWB radar system in complex environment / – 2013. In: WISP 2013 : 2013 IEEE 8th International Symposium on Intelligent Signal Processing : proceedings : September 16-18, 2013, Funchal, Madeira, Portugal. – Piscataway : IEEE, 2013 P. 77-82. – ISBN 978-1-4673-4543-9[Archívne číslo: 137594]

AFC018 VAVREK, Jozef – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Audio classification utilizing a rule-based approach and the support vector machine classifier / – 2013. In: 36th International conference on telecommunications and signal processing : proceedings : July 2-4, 2013, Rome, Italy. – Rome : IEEE, 2013 P. 512-516. – ISBN 978-1-4799-0403-7[Archívne číslo: 137601]

AFC019 BUGÁR, Gabriel – BÁNOCI, Vladimír – BRODA, Martin – LEVICKÝ, Dušan – MIKÓ, Ervin: Blind steganography based on 2D Haar tranform / – 2013. In: Elmar-2013: 55th International Symposium : proceedings : 22-27 September 2013, Zadar, Croatia. – Zagreb : University of Zagreb, 2013 P. 31-35. – ISBN 978-953-7044-14-5[Archívne číslo: 137816]

AFC020 BÁNOCI, Vladimír – BUGÁR, Gabriel – BRODA, Martin – LEVICKÝ, Dušan: Multi-classification model for image steganalysis / – 2013. In: Elmar-2013: 55th International Symposium : proceedings : 22-27 September 2013, Zadar, Croatia. – Zagreb : University of Zagreb, 2013 P. 37-40. – ISBN 978-953-7044-14-5[Archívne číslo: 137819]

AFC021 LOJKA, Martin – PLEVA, Matúš – JUHÁR, Jozef – KIKTOVÁ, Eva: Modification of widely used feature vectors for real-time acoustic events detection / – 2013. In: Elmar-2013: 55th International Symposium : proceedings : 22-27 September 2013, Zadar, Croatia. – Zagreb : University of Zagreb, 2013 P. 199-202. – ISBN 978-953-7044-14-5[Archívne číslo: 137823]

AFC022 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – VÁSÁRHELYI, József – VÉGH, János: Water Pollution Petrochemical Products Monitoring System using Optical Fibre Refractometer / – 2013. In: ICCC 2013 : 14th International Carpathian Control Conference : May 26-29, 2013, Rytro, Poland. – Piscataway : IEEE, 2013 P. 406-410. – ISBN 978-1-4673-4489-0[Archívne číslo: 138348]

AFC023 RUMAN, Kornel – PIETRIKOVÁ, Alena – VEHEC, Igor – GALAJDA, Pavol: Comparison of Different Materials for Manufacturing of Antialiasing LP Filter / – 2013. In: Applied Electronics : 18th International Conference : Pilsen, 10 – 12 September 2013. – Pilsen : University of West Bohemia, 2013 P. 237-240. – ISBN 978-80-261-0166-6 – ISSN 1803-7232[Archívne číslo: 138619]

AFC024 STAŠ, Ján – ZLACKÝ, Daniel – JUHÁR, Jozef: Kategorizácia textu v úlohe doménovo orientovaného modelovania slovenského jazyka / – 2013. In: Datakon Znalosti 2013 : sborník konferencí : Ostrava, Česká republika, 13. – 15. října 2013. – Ostrava : VŠB-TU, 2013 P. 175-184. – ISBN 978-80-248-3189-3[Archívne číslo: 138900]

AFC025 DOBOŠ, Ľubomír – PAPAJ, Ján – PALITEFKA, Roman: The selection of the candidates for opportunitics forwarding : State of the art / – 2013. In: AEI 2013 : international conference on Applied Electrical Engineering and Informatics 2013 : September 02-10, Genoa, Italy. – Košice : FEI TU, 2013 S. 14-17. – ISBN 978-80-553-1459-4[Archívne číslo: 138932]

AFC026 DOBOŠ, Ľubomír – PAPAJ, Ján – PALITEFKA, Roman: Testing of enhanced DSR routing protocol for temporary disconnected mobile AD-HOC networks / – 2013. In: AEI 2013 : international conference on Applied Electrical Engineering and Informatics 2013 : September 02-10, Genoa, Italy. – Košice : FEI TU, 2013 P. 8-13. – ISBN 978-80-553-1459-4[Archívne číslo: 138933]

AFC027 FORTES, Jana – KOCUR, Dušan: Solutions of Mutual Shadowing Effect between People Tracked by UWB Radar / – 2013. In: COMCAS 2013 : The International IEEE Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems : Tel Aviv, Izrael, October 21-23, 2013. – Tel-Aviv : Ortra, 2013 P. 1-5.[Archívne číslo: 139585]

AFC028 CARNI, D.L. – GRIMALDI, D. – MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján – LIPTÁK, Jozef: Experimental setup for distortion evaluation of exponential signal / – 2013. In: 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference : Instrumentation and Measurement for Life : 6 May 2013 – 9 May 2013, Minneapolis, United States. – Minneapolis, MN; United States : IEEE, 2013 P. 314-318. – ISBN 978-146734622-1 – ISSN 1091-5281.[Archívne číslo: 139879]

AFC029 RUMAN, Kornel – PIETRIKOVÁ, Alena – VEHEC, Igor – GALAJDA, Pavol: Design of microstrip band pass filter based on LTCC for UWB sensor system / – 2013. In: ISSE 2013 : 36th International Spring Seminaron Electronics Technology : Automotive Electronics : Alba Iulia, on May 8th-12th, 2013. – Piscataway : IEEE, 2013 P. 237-241. – ISBN 978-1-4799-0036-7 – ISSN 2161-2528.[Archívne číslo: 141210]

AFC030 PIETRIKOVÁ, Alena – ROVENSKÝ, Tibor – GAMEC, Ján: Design of narrow-band 2.4 – 2.5 GHz notch filter using various materials / – 2013. In: ISSE 2013 : 36th International Spring Seminaron Electronics Technology : Automotive Electronics : Alba Iulia, on May 8th-12th, 2013. – Piscataway : IEEE, 2013 P. 242-246. – ISBN 978-1-4799-0036-7[Archívne číslo: 141211]

AFC031 HLÁDEK, Daniel – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef: Correcting Diacritics in the Slovak Texts Using Hidden Markov Model / – 2013. In: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics : 6th Language and Technology Conference : Proceedigs : December 7-9, 2013, Poznań, Poland. – Poznań : Fundacja Universytetu im. A. Mickiewicza, 2013 P. 545-549. – ISBN 978-83-932640-3-2.[Archívne číslo: 141649]

AFC032 RUSKO, Milan – JUHÁR, Jozef – TRNKA, Marian – STAŠ, Ján – DARJAA, Sakhia – HLÁDEK, Daniel – SABO, Róbert – PLEVA, Matúš – RITOMSKÝ, Marián – ONDÁŠ, Stanislav: Recent Advances in the Slovak Dictation System for Judicial Domain. / – 2013. In: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics : 6th Language and Technology Conference : Proceedigs : December 7-9, 2013, Poznań, Poland. – Poznań : Fundacja Universytetu im. A. Mickiewicza, 2013 P. 555-560. – ISBN 978-83-932640-3-2.[Archívne číslo: 142270]

AFC033 KIKTOVÁ, Eva – LOJKA, Martin – PLEVA, Matúš – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Comparison of different feature types for acoustic event detection system / – 2013. In: MCSS 2013 : Multimedia Communications, Services and Security : 6th International Conference : proceedings : Krakow, Poland, June 6-7, 2013. – Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 P. 288-297. – ISBN 978-3-642-38558-2[Archívne číslo: 143363]

AFC034 CIPOV, Vladimír – DOBOŠ, Ľubomír – PAPAJ, Ján: Anchor-Free Localization Algorithm with Low-Complexity Method for Node Distance Estimation Enhancement Using ToA / – 2013. In: Multimedia Communications, Services and Security : 6th International Conference, MCSS 2013 : Proceedings : Krakow, Poland, June 6-7, 2013. – Netherland : Springer-Verlag Berkin Heidelberg, 2013 P. 36-47. – ISBN 978-3-642-38558-2 – ISSN 1865-0929[Archívne číslo: 143545]

AFC035 VANDORPE, J. – VLIEGEN, J. – SMEETS, R. – MENTENS, N. – DRUTAROVSKÝ, Miloš – VARCHOLA, Michal – LEMKE-RUST, K. – PLOGER, P. – SAMARIN, P. – KOCH, D. – HAFTING, Y. – TORRESEN, J.: Remote FPGA Design through EDIVIDE – European Digital Virtual Design Lab / – 2013. In: Field Programmable Logic and Applications (FPL) : 2013 23rd International Conference : Porto, Portugal, Sept. 2-4, 2013. – Piscataway : IEEE, 2013 P. 1. – ISBN 978-1-4799-0004-6[Archívne číslo: 143585]

AFC036 VARCHOLA, Michal – DRUTAROVSKÝ, Miloš – FISCHER, Viktor: New Universal Element with Integrated PUF and TRNG Capability / – 2013. In: ReConFig 2013 : International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig) : 9. – 11. Decemeber 2013, Cancun, Mexico. – USA : IEEE, 2013 P. 1-6. – ISBN 978-1-4799-2079-2 [Archívne číslo: 144259]

AFC037 VAVREK, Jozef – PLEVA, Matúš – LOJKA, Martin – VISZLAY, Peter – KIKTOVÁ, Eva – HLÁDEK, Daniel – JUHÁR, Jozef: TUKE at MediaEval 2013 Spoken Web Search Task / – 2013. In: MediaEval 2013 : Multimedia Benchmark Workshop : Proceedings : Barcelona, Spain, October 18-19, 2013. P. 1-2[Archívne číslo: 144947]

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách(28)

AFD001 KAŽIMÍR, Peter – KOCUR, Dušan: Display Unit for Tracking of Moving Targets Based on UWB Radar / – 2013. In: SAMI 2013 : IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings : January 31 – February 2, 2013, Herľany, Slovakia. – Budapest : IEEE, 2013 S. 159-163. – ISBN 978-1-4673-5926-9[Archívne číslo: 132007]

AFD002 ZLACKÝ, Daniel: Comparison of Text Document Clustering Algorithms in Slovak / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 19-22. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134427]

AFD003 KIKTOVÁ, Eva: Feature extraction methods for the robust acoustic event detection system / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 115-117. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134428]

AFD004 SULÍR, Martin: Phonetically Balanced Slovak Speech Corpus for Text-To-Speech Synthesis / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 392-394. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134433]

AFD005 VISZLAY, Peter: Unsupervised Linear Discriminant Subspace Training Based on Heuristic Eigenspectrum Analysis of Speech / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 261-264. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134434]

AFD006 VAVREK, Jozef: Audio Stream Discrimination via Rule-based and Model-based Approach / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 15-18. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134435]

AFD007 CIPOV, Vladimír: Method for ranging error mitigation of ToA-based systems applied in relative localization / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 374-377. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134436]

AFD008 SULÍR, Martin – JUHÁR, Jozef: Design of an Optimal Male and Female Slovak Speech Database for HMM-Based Speech Synthesis / – 2013. In: Redžúr 2013 : 7th International Workshop on Multimedia and Signal Processing : Proceedings : May 1, 2013, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : STU, 2013 S. 5-8. – ISBN 978-80-227-3921-4[Archívne číslo: 134437]

AFD009 ZLACKÝ, Daniel – STAŠ, Ján – ČIŽMÁR, Anton: Supervised Text Document Clustering Algorithm with Keywords in Slovak / – 2013. In: Redžúr 2013 : 7th International Workshop on Multimedia and Signal Processing : Proceedings : May 1, 2013, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : STU Bratislava, 2013 S. 31-34. – ISBN 978-80-227-3921-4[Archívne číslo: 134438]

AFD010 LIPTÁK, Jozef – GODLA, Marek: Comparison of least squares and maximum likelihood fitting for ADC testing / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 294-297. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134443]

AFD011 BRODA, Martin – LIPTÁK, Jozef: Video content protection using digital watermarking based on DCT – SVD transformation / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 439-442. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134444]

AFD012 GODLA, Marek – BRODA, Martin: Analysis of the dielectric absorption by maximum likelihood estimation / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 279-281. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134446]

AFD013 HARASTHY, Tomáš: Usage of Optical Correlator in Traffic Sign Inventory System / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 430-432. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134447]

AFD014 TATARKO, Matúš: Using RF system as backup link for FSO systems / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 436-438. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134448]

AFD015 KOVÁČ, Ondrej – VALISKA, Ján: Lossless image encoding in space of integer discrete wavelet transform / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 355-358. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134450]

AFD016 VALISKA, Ján – KOVÁČ, Ondrej: Modular object tracking system using CPU, GPU or FPGA units / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 378-381. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134452]

AFD017 SENDREI, Lukáš: An OPNET Modeler based simulation approach for wireless video transmission / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 238-241. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134453]

AFD018 KAŽIMÍR, Peter – FORTES, Jana: Improvements in reliability of through-wall detection of static persons by UWB radar / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 329-332. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 134454]

AFD019 DUPÁK, Denis – GAZDA, Juraj: Iterative detection of coded SC-FDMA symbols with hard and soft decision detector / – 2013. In: SCYR 2013 : proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 341-344. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 135112]

AFD020 PETRVALSKÝ, Martin: Static alignment of the traces measured on microcontroller with accelerated 8051 core / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : FEI TU, 2013 S. 407-409. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 136918]

AFD021 MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján – SEKERÁK, Martin – LIPTÁK, Jozef: Uncertainty of the dynamic DAC testing by DC voltage with superimposed dithering signal / – 2013. In: Measurement 2013 : proceedings of the 9th International Conference on Measurement : Smolenice, May 27-30, 2013. – Bratislava : Institute of Measuremnt Science SAS, 2013 S. 47-50. – ISBN 978-80-969-672-5-4[Archívne číslo: 137826]

AFD022 MICHAELI, Linus – GODLA, Marek – ŠALIGA, Ján – LIPTÁK, Jozef: The training stand controlled remotely for ADC study / – 2013. In: Measurement 2013 : proceedings of the 9th International Conference on Measurement : Smolenice, May 27-30, 2013. – Bratislava : Institute of Measuremnt Science SAS, 2013 S. 67-70. – ISBN 978-80-969-672-5-4[Archívne číslo: 137827]

AFD023 STAŠ, Ján – HLÁDEK, Daniel – JUHÁR, Jozef – OLOŠTIAK, Martin: Automatic extraction of multiword units from Slovak text corpora / – 2013. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning : slovko 2013 : the seventh international conference : proceedings : 13-15 November, 2013, Bratislava, Slovakia. – Lüdenscheid : RAM Verlag, 2013 S. 228-237. – ISBN 978-3-942303-18-7[Archívne číslo: 140713]

AFD024 BRODA, Martin – LEVICKÝ, Dušan: Univerzálna stegoanalýza v obrazovej oblasti / – 2013. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. – 15. november 2013, Košice, Slovensko. – Košice : VŠBM, 2013 S. 47-54. – ISBN 978-80-89282-88-3[Archívne číslo: 141852]

AFD025 HARASTHY, Tomáš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Design of Color Filter for Traffic Sign Recognition System with usage Optical Correlator / – 2013. In: Informatics 2013 : Proceedings of the Twelfth International Conference : Spišská Nová Ves, Slovakia, November 5-7, 2013. – Košice : TU, 2013 S. 314-317. – ISBN 978-80-8143-127-2[Archívne číslo: 141898]

AFD026 TATARKO, Matúš – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Using FSO System Simulator to Calculate Availability of FSO Links / – 2013. In: Informatics 2013 : Proceedings of the Twelfth International Conference : Spišská Nová Ves, Slovakia, November 5-7, 2013. – Košice : TU, 2013 S. 216-219. – ISBN 978-80-8143-127-2[Archívne číslo: 141899]

AFD027 KUPKA, Daniel – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – KOVAŘÍK, Michal – JÁGER, Dávid – LIPTÁK, Jozef – SEKULA, Peter: Nonspecific determination of organic pollutants degradation using respirometry / – 2013. In: Waste Recycling 17 : proceedings of 17th International Conference on Waste Recycling : 21-22 November 2013, Košice, Slovakia. – Košice : SAV, 2013 S. 110-113. – ISBN 978-80-970034-6-3[Archívne číslo: 143182]

AFD028 ŽIGA, Matej – JANUŠ, Martin: Impact of the S – parameters to the Printed circuit board characteristic in the UWB application / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 326-328. – ISBN 978-80-553-1422-8[Archívne číslo: 145720]

AFG – Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií(1)

AFG001 GALAJDA, Pavol – GALAJDA, Pavol: Chaotic dynamics and its applications to electronic systems / – 2013. In: Fourth International Conference : Moskva, March 25-29, 2013. – Moskva, Rusko : Moskva, PFUR Publishers, 2013 P. 266-267. – ISBN 978-5-209-04820-6[Archívne číslo: 135665]

BEE – Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)(4)

BEE001 DRUTAROVSKÝ, Miloš – VARCHOLA, Michal: Remotely testable eDiViDe FPGA setup of soft CPU with Cryptographic TRNG coprocessor extension / – 2013. In: CryptArchi 2013 : 11th International Workshop on Cryptographic Architectures Embedded in Reconfigurable Devices : Fréjus, France, June 23re – 26th 2013. – France : CNRS, 2013 P. 108-112.[Archívne číslo: 136037]

BEE002 DRUTAROVSKÝ, Miloš – VARCHOLA, Michal: FPGA Cryptographic Primitive with Integrated PUF and TRNG Capability / – 2013. In: 1st Trudevice Workshop : May 30-31, 2013, Avignon (France). – France : COST, 2013 P. 1-3.[Archívne číslo: 136039]

BEE003 INGRID, Papajová – PAPAJ, Ján – PIPIKOVÁ, Jana – JURIŠ, Peter – VENGLOVSKÝ, Ján: Environmental contamination with dog excrements – a continuing story / – 2013. In: RAMIRAN 2013 : Recycling of organic residues in agriculture : From waste management to ecosystem services : 15th international conference : Versailles, 3-5 June 2013. – [France : RAMIRAN], 2013 P. 1-4. [Archívne číslo: 137449]

BEE004 PAPAJOVÁ, Ingrid – PAPAJ, Ján – PIPIKOVÁ, Jana – JURIŠ, Peter – VENGLOVSKÝ, Ján: Anaerobic stabilisation of pig slurry as a tool for animal waste sanitation / – 2013. In: RAMIRAN 2013 : Recycling of organic residues in agriculture : From waste management to ecosystem services : 15th international conference : Versailles, 3-5 June 2013. – [France : RAMIRAN], 2013 P. 1-4.[Archívne číslo: 137450]

FAI – Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…) (1)

FAI001 KOCUR, Dušan: Center of Information and Communication Technologies for Knowledge Systems, Annual Report 2012 / – 1. vyd. – Košice : TU – 2013. – 28 s.. – ISBN 978-80-553-1408-2.[Archívne číslo: 136145]

Up →

 

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Awards
Department news