Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Announcements
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(3)

AAB001 KOCUR, Dušan: Adaptívne Volterrove číslicové filtre / – Košice : Elfa, – 2001. – 162 s.. – ISBN 80-89066-00-3.[Archívne číslo: 0014509]

AAB002 MICHAELI, Linus: Modelovanie analógovo číslicových rozhraní / – Košice : Mercury-Smékal, – 2001. – 159 s. – ISBN 80-968550-1-8.[Archívne číslo: 0015553] AAB003 MIHALÍK, Ján: Kódovanie obrazu vo videokomunikáciách / – Košice : Mercury-Smékal – 2001. – 242 s.. – ISBN 80-89061-47-8.[Archívne číslo: 0015554]

ACA – Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách(1)

ACA001 ČIŽMÁR, Anton – COMERLATTI, Michel – DERKACZ, Jan – DOBOŠ, Ľubomír – JUHÁR, Jozef – LANCHY, Gaetan, de – LOZIAK, Krzysztof – POUSSING, Nicolas – SIKORA, Marek – WAJDA, Krzysztof: Technical telecommunication handbook for SME / – Kraków : Foundation for Progress in Telecommunications, – 2001. – 240 p. – ISBN 83-86476-38-9.[Archívne číslo: 0015595]

ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách(3)

ACB001 GALAJDA, Pavol – LUKÁČ, Rastislav: Elektronické prvky / – Košice : Mercury-Smékal, – 2001. – 217 s.. – ISBN 80-89061-51-6.[Archívne číslo: 0015558]

ACB002 ČIŽMÁR, Anton – LEVICKÝ, Dušan – MIHÁLIK, Igor – BAROŇÁK, Ivan – ČUCHRAN, Ján – DÚHA, Ján – TURÁN, Ján – JUHÁR, Jozef – NOŠÍK, Jozef – ŽARNOVIČAN, Jozef – VACULÍK, Juraj – BLUNÁR, Karol – HRUDKAY, Karol – PEŤKO, Ladislav – SKALSKÝ, Ľubomír – ČANDÍK, Marek – MEDVECKÝ, Martin – VACULÍK, Martin – JENDREKOVÁ, Martina – FORÍŠEK, Michal – KUBA, Michal – DADO, Milan – KRŠIAK, Milan – KUPKOVIČ, Milan – MARTINKO, Milan – TRUNKVALTER, Milan – GROSS, Otto – CHALÁS, Pavol – PODHRADSKÝ, Pavol – RYBÁR, Peter – TRÚCHLY, Peter – HLUBOCKÝ, Rastislav – RÓKA, Rastislav – JANKOVSKÝ, Róbert – KRŠIAK, Robert – VOLNER, Rudolf – BEHÚL, Samuel – MARCHEVSKÝ, Stanislav – ŠINTAJ, Štefan – HANKO, Tomáš – HLAVAČKA, Vladimír – ŽILKA, Zdeno: Multimediálne telekomunikačné technológie / – Bratislava : STU – 2001. – 378 s.. – ISBN 80-227-1483-6.[Archívne číslo: 111266]

ACB003 PODHRADSKÝ, Pavol – BAROŇÁK, Ivan – DÚHA, Ján – MARCHEVSKÝ, Stanislav – TRÚCHLY, Peter – KUPKOVIČ, Milan – LEVICKÝ, Dušan – ČANDÍK, Marek – RADOCZI, Peter – ŠINTAJ, Štefan – MACH, Roman – HRUDKAY, Karol – KUBA, Michal – LUKÁČ, Rastislav – PILLÁR, Slavomír – BAUKO, Peter – JANKOVIČ, Ľubomír – RÓKA, Rastislav: Telekomunikačné služby / – 1. vyd – Bratislava : STU – 2001. – 242 s.. – ISBN 80-227-1536-0.[Archívne číslo: 111273]

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch(3)

ADC001 ARPAIA, Pasquale – DAPONTE, Pasquale – GRIMALDI, Domenico – MICHAELI, Linus: ANN-based error reduction for experimentally modeled sensors / – 2001. In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol. 50, no. 1 (2001), p. 23-30. – ISSN 0018-9456[Archívne číslo: 0015517]

ADC002 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Boolean expression of LUM smoothers / – 2001. In: IEEE signal processing letters. Vol. 8, no. 11 (2001), p. 292-294. – ISSN 1070-9908[Archívne číslo: 0015561]

ADC003 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: LUM smoothers with smooth control for noisy image sequences / – 2001. In: EURASIP Journal on Applied Signal Processing. Vol. 2001, no. 2 (2001), p. 110-120. – ISSN 1110-8657[Archívne číslo: 0015562]

ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch(15)

ADE001 LUKÁČ, Rastislav: Fast convergence to root signals provided by vector LUM FTC smoother / – 2001. In: Híradástechnika. Vol. 56, no. 9 (2001), p. 25-29. – ISSN 0018-2028[Archívne číslo: 0015514]

ADE002 LUKÁČ, Rastislav: Využitie autokorelačných matíc pri návrhu optimálnych vážených mediánových filtrov = The use of autocorrelation matrix in the design of optimal weighted median / – 2001. In: Slaboproudý obzor. Roč. 58, č. 4 (2001), s. 19-24. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 0015518]

ADE003 KOLLÁR, Martin: Nový model Sigma-Delta modulátora s preklápacím senzorom / – 2001. In: Slaboproudý obzor. Roč. 58, č. 4 (2001), s. 1-4. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 0015519]

ADE004 KOLLÁR, Martin – ŠPÁNY, Viktor: Překlápěcí senzor s kompenzovaným vlivem šumu 1f = Flip-flop sensor with compensated effect of 1f noise / – 2001. In: Slaboproudý obzor. Roč. 58, č. 2-3 (2001), s. 6-9. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 0015520]

ADE005 ČANDÍK, Marek: Trigonometric approximation in fractal image coding / – 2001. In: Radioengineering. Vol. 10, no. 1 (2001), p. 33-36. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015522]

ADE006 KOLLÁR, Martin: Flip-flop sensor controlled by slow-rise control pulse / – 2001. In: Radioengineering. Vol. 10, no. 3 (2001), p. 34-38. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015525]

ADE007 LUKÁČ, Rastislav: Impulse detectors for noised sequences / – 2001. In: Radioengineering. Vol. 10, no. 2 (2001), p. 24-31. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015526]

ADE008 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Design of Boolean LUM smoothers through permutation coloring concept / – 2001. In: Radioengineering. Vol. 10, no. 1 (2001), p. 1-5. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015527]

ADE009 TURÁN, Ján – FARKAŠ, Pavel: Line fitting using Hough-like procedure / – 2001. In: Radioengineering. Vol. 10, no. 1 (2001), p. 25-30. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015529]

ADE010 MIKULÍK, Pavol – ŠALIGA, Ján: Volterra filtering for ADC error correction / – 2001. In: Radioengineering. Vol. 10, no. 3 (2001), p. 39-44. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015530]

ADE011 MIHALÍK, Ján – GLADIŠOVÁ, Iveta – MICHALČIN, Viktor: Two Layer vector quantization of images / – 2001. In: Radioengineering. Vol. 10, no. 2 (2001), p. 15-19. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015531]

ADE012 ČANDÍK, Marek – MATÚŠ, Emil – LEVICKÝ, Dušan: Digital watermarking in wavelet transform domain / – 2001. In: Radioengineering. Vol. 10, no. 2 (2001), p. 1-4. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015538]

ADE013 KOLLÁR, Martin: Využitie šumu pre kompenzovanie chyby autokompenzačného systému s preklápacím senzorom / – 2001. In: Elektrorevue. Vol. 31 (2001). Spôsob prístupu: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01039/. [Archívne číslo: 0015560]

ADE014 MIHALÍK, Ján – LABOVSKÝ, Rastislav: Neural network approaches for predictive vector quantization of an image / – 2001. In: Neural Network World. Č. 1 (2001), s. 33-48. – ISSN 1210-0552[Archívne číslo: 0015563]

ADE015 TURÁN, Ján – CAROME, Edward F. – OVSENÍK, Ľuboš: Fiber optic refractometer for liquid index of refraction measurements / – 2001. In: Telekomunikacije. Vol. 49, no. 4 (2001), p. 23-27. – ISSN 0352-0056[Archívne číslo: 17418]

ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch(12)

ADF001 ŠPÁNY, Viktor – GALAJDA, Pavol – GUZAN, Milan: The state space mystery in multiple-valued logic circuit with load plane – part I / – 2001. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 1, č. 1 (2001), s. 17-22. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 0012135]

ADF002 GALAJDA, Pavol – KOCUR, Dušan – ZETÍK, Rudolf: Spread spectrum communication via chaotic synchronizations and modulations / – 2001. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 1, č. 1 (2001), s. 32-38. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 0012168]

ADF003 PIETRIKOVÁ, Alena – SLOSARČÍK, Stanislav – KOKUĽA, Radoslav – ŠALIGA, Ján: Ohýbané viacvrstvové moduly na báze LTCC keramiky = Bent multilayer modules based on LTCC / – 2001. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 1, č. 1 (2001), s. 39-44. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 0012174]

ADF004 LUKÁČ, Rastislav – LIZÁK, Ján: Optimised permutation filter / – 2001. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Vol. 1, no. 1 (2001), p. 50-54. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 0012379]

ADF005 HUDEC, Róbert – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Adaptive order-statistic LMS filters / – 2001. In: Radioengineering. Roč. 10, č. 1 (2001), s. 20-24. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015523]

ADF006 HUDEC, Róbert – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Extension of impulse detectors to spatial dimension as switch in the LMS L-SD filter / – 2001. In: Radioengineering. Roč. 10, č. 1 (2001), s. 11-16. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015524]

ADF007 STUPÁK, Csaba: Filtering of the color images distorted by impulse noise / – 2001. In: Radioengineering. Vol. 10, no. 3 (2001), p. 21-27. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015528]

ADF008 LUKÁČ, Rastislav: Introducing of the weight concept to vector Directional filters / – 2001. In: Journal of Electrical Engineering. Vol. 52, no. 3-4 (2001), pp. 98-100. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 0015548]

ADF009 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Impulse detection in noised colour images / – 2001. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 52, č. 11-12 (2001), s. 352-361. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 0015549]

ADF010 LUKÁČ, Rastislav – ČANDÍK, Marek: The influence of noise corruption to image watermarking in DCT domain / – 2001. In: Journal of Electrical Engineering. Vol. 52, no. 3-4 (2001), pp. 81-87. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 0015551]

ADF011 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Prehľad vektorových filtrov pre farebné obrazy znehodnotené impulzovým šumom / – 2001. In: Komunikácie. Č. 2-3 (2001), s. 121-127. – ISSN 1335-4205[Archívne číslo: 0015552]

ADF012 HOLCER, Roland – MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján: The test of the AD converters embedded on two microcontrollers / – 2001. In: Measurement Science Review. Roč., č. 1 (2001), s. 55-58. – ISSN 1335-8871 Spôsob prístupu: http://www.measurement.sk.[Archívne číslo: 0015612]

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(13)

AEC001 DAPONTE, P. – HOLCER, Roland – HORNIAK, Ľubomír – MICHAELI, Linus: Using the interpolations method for noise shaping AD converters / – 2001. In: ADC modelling and testing. – Lisboa : Instituto de Telecomunicaqes, 2001 S. 134-137. – ISBN 9729811555[Archívne číslo: 0015565]

AEC002 FISCHER, Viktor – DRUTAROVSKÝ, Miloš: Two methods of Rijndael implementations in reconfigurable hardware / – 2001. In: Cryptographic Hardware and Systems – CHES 2001. – Paris : Springer, 2001 P. 81-96. – ISBN 3540425217 – ISSN 0302-9743[Archívne číslo: 0015566]

AEC003 FISCHER, Viktor – DRUTAROVSKÝ, Miloš: Scalable RSA processor in reconfigurable hardware – a SoC building block / – 2001. In: DCIS2001. – Porto : FEUP, 2001 P. 327-332. [Archívne číslo: 0015567]

AEC004 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Reconstruction of real noisy television images / – 2001. In: Radioelektronika 2001. – Brno : University of Technology, 2001 P. 178-181. – ISBN 8021418613[Archívne číslo: 0015569]

AEC005 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Noisy image sequences filtering by adaptive LUM smoother based on standard deviation / – 2001. In: Proceedings VIPromCom-2001. – Zagreb : University of Zagreb, 2001 P. 105-108. – ISBN 9539603099[Archívne číslo: 0015570]

AEC006 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Three-dimensional vector LUM smoothers / – 2001. In: IWSSIP 2001. – Bucharest : Politehnica University, 2001 P. 109-112. – ISBN 9738143543[Archívne číslo: 0015571]

AEC007 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Conversion between center-weighted medians and positive Boolean functions / – 2001. In: ISPA 2001. – Zagreb : University of Zagreb, 2001 P. 396-398. – ISBN 9539676940 – ISSN 1330-1012[Archívne číslo: 0015572]

AEC008 LUKÁČ, Rastislav: Vector LUM smoothers as impulse detector for color images / – 2001. In: ECCTD’01. Vol 3 of 3. – Helsinki : University of Technology, 2001 S. 137-140. – ISBN 9512255723 – ISSN 1455-8440[Archívne číslo: 0015573]

AEC009 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Optimised componentwise LUM smoothers for impulse noise suppression in color images / – 2001. In: ECMCS 2001. – Budapest : HTE, 2001 P. 207-209. – ISBN 963811164X[Archívne číslo: 0015574]

AEC010 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Adaptive vector LUM smoothers / – 2001. In: ICIP 2001 : International Conference on Image Processing : Solún, 7.-10.10.2001. – [S.n.]: IEEE, 2001 P. 878-881. – ISBN 0780367278.[Archívne číslo: 0015575]

AEC011 MIKULÍK, Pavol – ŠALIGA, Ján: Volterra filtration technique for IADC error, correction, based on an A-priori error model / – 2001. In: IMTC/2001. Volume 3. – Piscataway : IEEE Service Center, 2001 S. 1672-1676. – ISBN 0780366468[Archívne číslo: 0015577]

AEC012 ŠALIGA, Ján – MICHAELI, Linus: Software for metrological characterisation of PC sound cards / – 2001. In: ADC modelling and testing. – Lisboa : Instituto de Telecomunicaqes, 2001 S. 33-37. – ISBN 9729811555[Archívne číslo: 0015578]

AEC013 HOLCER, Roland – MICHAELI, Linus: DNL ADC testing by the exponential shaped voltage / – 2001. In: IMTC/2001 : proceedings of the 18th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference : rediscovering measurement in the age of informatics : volume 1 : Budapest, Hungary 21-23 May, 2001. – Piscataway : IEEE, 2001 S. 693-697. – ISBN 0-7803-6646-8[Archívne číslo: 15568]

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(24)

AED001 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: GUI for teleeducational multimedia courseware: Photonics / – 2001. In: Telekomunikácie 2001. – Bratislava : Adapt, 2001 S. 290-292. – ISBN 8096804235[Archívne číslo: 0015386]

AED002 GALAJDA, Pavol: Communication system via chaotic synchronization and modulation / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 27-29. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015396]

AED003 RADOCZI, Peter: Algebraic and trigonometric approximation in block matching / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 60-62. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015397]

AED004 GLADIŠOVÁ, Iveta – MIHALÍK, Ján: Trellis coding for vector quantization / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001 : 5. International conference : 27-29.11.2001, Košice. – Košice : Technical University, 2001 S. 31-33. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015402]

AED005 RADOCZI, Peter – PAPAJ, Ján: Block matching criteria for motion estimation techniques / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 63-66. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015405]

AED006 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Teleeducational multimedia courseware: teaching and modelling digital and analogue fiber optical networks / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 86-89. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015414]

AED007 LUKÁČ, Rastislav: Cascaded weighted medians / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 15-18. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015416]

AED008 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Determination of outliers from differential frames of noisy image sequences / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 52-55. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015417]

AED009 MARCHEVSKÝ, Stanislav – MACEKOVÁ, Ľudmila: Detection and reconstruction of missing data in damaged image sequences / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 56-59. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015418]

AED010 HOVANČÁK, Rastislav: Digital watermarks in color images / – 2001. In: 1. Doktorandská konferencia. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 33-34. – ISBN 8096839527[Archívne číslo: 0015458]

AED011 LIHAN, Slavomír – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: The use and potential of VoiceXML in building speech dialogue systems for telecommunications / – 2001. In: ICETA 2001. – Košice : Elfa, 2001 S. 59-62. – ISBN 8089066062[Archívne číslo: 0015462]

AED012 HUDEC, Róbert: M-level adaptive signal-dependent LMS L-filter / – 2001. In: 1. Doktorandská konferencia. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 37-38. – ISBN 8096839527[Archívne číslo: 0015588]

AED013 KOLLÁR, Martin: Autocompensative system / – 2001. In: 1. Doktorandská konferencia. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 51-52. – ISBN 8096839527[Archívne číslo: 0015589]

AED014 LUKÁČ, Rastislav: New denoising approaches for multidimensional image signals / – 2001. In: 1. Doktorandská konferencia. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 57-58. – ISBN 8096839527[Archívne číslo: 0015590]

AED015 BAČA, Martin – DRUTAROVSKÝ, Miloš: Application of spread transform dither modulation in steganography / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 23-26. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015615]

AED016 BENČA, Martin – FARKAŠ, Pavel – PAĽOVÁ, Dana: Invariant object recognition based on the projections / – 2001. In: 1. Doktorandská konferencia. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 11-12. – ISBN 8096839527[Archívne číslo: 0015616]

AED017 DRUTAROVSKÝ, Miloš: ADSP 218X based multichannel ITU-Compliant DTMF detector implementation / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 128-131. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015617]

AED018 DRUTAROVSKÝ, Miloš – FISCHER, Viktor: Implementation of scalable Montgomery multuplication coprocessor in Altera reconfigurable hardware / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 132-135. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015618]

AED019 HOLCER, Roland – MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján: The test of the AD converters embedded on two microcontrollers / – 2001. In: Measurement 2001. – Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2001 S. 280-283. – ISBN 8096740253[Archívne číslo: 0015619]

AED020 KOLLÁR, Martin – ŠPÁNY, Viktor: Autocompensative system with Flip-flop sensor / – 2001. In: ECS ’01. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2001 S. 169-172. [Archívne číslo: 0015620]

AED021 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: The use of threshold LUM smoothers in noised color sequences / – 2001. In: EUROCON’2001. Volume 1/2. – Bratislava : IEEE, 2001 S. 373-376. – ISBN 0780364902[Archívne číslo: 0015621]

AED022 MIHALÍK, Ján – MICHALČIN, Viktor – ŠTEFANIŠIN, Radoslav: Medzisnímkové predikačné kódovanie videosignálov s pohybovou kompenzáciou a vektorovým kvantovaním / – 2001. In: Komunikačné a informačné technológie. – Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2001 S. 213-219. – ISBN 8080401594[Archívne číslo: 0015624]

AED023 RADOCZI, Peter: Polynomial approximation approach to reduction of interframe redundancy / – 2001. In: Komunikačné a informačné technológie. – Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2001 S. 206-211. – ISBN 8080401594[Archívne číslo: 0015625]

AED024 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: New COST276 project: Information and knowledge management for integrated media communications systems / – 2001. In: Proceedings ISC’2001. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 3-4. – ISBN 8088964849[Archívne číslo: 0015628]

AEF – Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(1)

AEF001 MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján – HOLCER, Roland – HORNIAK, Ľubomír – KOLLÁR, Martin – MIKULÍK, Pavol: Testing of analog-to-digital interfaces and reducing their uncertainty / – 2001. In: Proceedings ISC’2001. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 1-2. – ISBN 8088964849[Archívne číslo: 0015585]

AFA – Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách(2)

AFA001 TURÁN, Ján – FAZEKAS, K. – FARKAŠ, P. – PAĽOVÁ, Dana: Invariant feature extraction based on the Hough transform / – 2001. In: IWSSIP 2001. – Bucharest : Politehnica University, 2001 P. 39-42. – ISBN 9738143543[Archívne číslo: 0015586]

AFA002 FLÓRIÁN, Karol – HASSLER, Jürgen – MIHALÍK, Ján – SUROVÁ, Eva: Influence of RM-S quality on the validation characteristics of solid – sample spectrochemical methodes / – 2001. In: MicroCAD 2001 : Section: E, Chemistry : international scientific conference : Miškolc, 1.-2.3.2001. – Miskolc : University of Miskolc, 2001 P. 13-21. – ISBN 9636614571[Archívne číslo: 0016074]

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách(21)

AFC001 FARKAŠ, Pavel – TURÁN, Ján – PAĽOVÁ, Dana – FAZEKAS, K. – BENČA, Martin: New invariant feature extractor based on hybrid Hough-Rapid transform / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 94-97. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015451]

AFC002 RADOCZI, Peter: Influence of boundary properties to search area in block matching motion estimation / – 2001. In: Radioelektronika 2001. – Brno : University of Technology, 2001 S. 378-381. – ISBN 8021418613[Archívne číslo: 0015539]

AFC003 RADOCZI, Peter – LEVICKÝ, Dušan: Least square approach to reduction of interframe redundancy / – 2001. In: Radioelektronika 2001. – Brno : University of Technology, 2001 P. 206-209. – ISBN 8021418613[Archívne číslo: 0015540]

AFC004 DRUTAROVSKÝ, Miloš: Implementation of spread spectrum transmitter in reconfigurable hardware / – 2001. In: Radioelektronika 2001. – Brno : University of Technology, 2001 P. 226-229. – ISBN 8021418613[Archívne číslo: 0015541]

AFC005 TURÁN, Ján – CAROME, Edward F. – OVSENÍK, Ľuboš: Development of a fiber optic refractometer / – 2001. In: Radioelektronika 2001. – Brno : University of Technology, 2001 P. 294-297. – ISBN 8021418613[Archívne číslo: 0015542]

AFC006 ČIŽMÁR, Anton – DOBOŠ, Ľubomír – ŽIRKO, Miroslav: Frame relay network simulation / – 2001. In: Radioelektronika 2001. – Brno : University of Technology, 2001 P. 370-373. – ISBN 8021418613[Archívne číslo: 0015543]

AFC007 TURÁN, Ján – FARKAŠ, Pavel – PAĽOVÁ, Dana: Invariant object recognition based on the Hough transform / – 2001. In: Radioelektronika 2001. – Brno : University of Technology, 2001 P. 182-185. – ISBN 8021418613[Archívne číslo: 0015544]

AFC008 MARCINEK, Milan – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Automatic recognition system for Slovak SpeechDat database / – 2001. In: Radioelektronika 2001. – Brno : University of Technology, 2001 P. 170-173. – ISBN 8021418613[Archívne číslo: 0015546]

AFC009 MIHALÍK, Ján – GLADIŠOVÁ, Iveta – MICHALČIN, Viktor: Decomposed pyramid vector quantization by using Barnes-Wall lattice / – 2001. In: Radioelektronika 2001. – Brno : University of Technology, 2001 P. 400-403. – ISBN 8021418613[Archívne číslo: 0015547]

AFC010 ZETÍK, Rudolf – KOCUR, Dušan: Non-linear filter applications in DS-SS spread spectrum receivers / – 2001. In: EMES 01. – Oradea : Technical University, 2001 4 p.[Archívne číslo: 0015559]

AFC011 MARCINEK, Milan – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Phoneme based ASR system for Slovak SpeechDat database / – 2001. In: Text, speech and dialogue. – Berlin : Springer, 2001 P. 237-241. – ISBN 3540425578[Archívne číslo: 0015576]

AFC012 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Teleeducation multimedia programme package for teaching and modelling digital fiber optical networks / – 2001. In: Proceedings VIPromCom-2001. – Zagreb : University of Zagreb, 2001 P. 229-232. – ISBN 9539603099[Archívne číslo: 0015579]

AFC013 TURÁN, Ján – CAROME, Edward F. – OVSENÍK, Ľuboš: Fiber optic refractometer for liguid index of refraction measurement / – 2001. In: TELSIKS 2001 : Volume 2 : 5. International conference : Niš, 19.-21.9.2001. – Piscataway : IEEE, 2001 P. 489-492. – ISBN 078037228X[Archívne číslo: 0015580]

AFC014 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Teleeducation multimedia courseware: Photonics / – 2001. In: MIPRO ’01. – Zagreb : University of Zagreb, 2001 P. 171-173.[Archívne číslo: 0015581]

AFC015 TURÁN, Ján – PAĽOVÁ, Dana – FARKAŠ, Pavel: Invariant feature extraction using NT and Radon transform / – 2001. In: ECMCS 2001. – Budapest : HTE, 2001 P. 166-169. – ISBN 963811164X[Archívne číslo: 0015582]

AFC016 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: GUI for multimedia courseware: optical communications / – 2001. In: ECMCS 2001. – Budapest : HTE, 2001 P. 174-177. – ISBN 963811164X[Archívne číslo: 0015583]

AFC017 BUGÁR, Tibor – SLOBODA, Aurel – GAMEC, Ján – MATÚŠ, Emil: Skúsenosti s meraním množstva nasatého vzduchu pre jednovalcový motor / – 2001. In: TD 2001 – DIAGON 2001. – Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001 P. 38-42. – ISBN 8073180057[Archívne číslo: 0015584]

AFC018 KOCUR, Dušan – ZETÍK, Rudolf: Volterra filter application in DS-SS receiver for broadband and narrowband interference suppression / – 2001. In: COST 262. – Athens : [s.n.], 2001 [10 p][Archívne číslo: 0015652]

AFC019 TURÁN, Ján – FARKAŠ, P. – PAĽOVÁ, Dana – FAZEKAS, K. – BENČA, Martin: Hough transform based invariant feature extractor / – 2001. In: Information and knowledge management for integrated media communications. – Madrid : [s.n.], 2001 P. 81-84.[Archívne číslo: 0015850]

AFC020 TRAN MINH, S. – FAZEKAS, K. – GSCHWINDT, A. – BENOIS-PINEAU, J. – TURÁN, Ján: MPEG4-Like codec scheme for advanced multimedia communication: proposals and comparison / – 2001. In: Information and knowledge management for integrated media communications. – Madrid : [s.n.], 2001 P. 85-87. [Archívne číslo: 0015852]

AFC021 BUGÁR, Tibor – SLOBODA, Aurel – GAMEC, Ján – MATÚŠ, Emil: Experiences with measurement of sucked air quantity for one-cylinder engine / – 2001. In: Power source and transfer. – Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2001 P. 181-184. [Archívne číslo: 35248]

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách(14)

AFD001 HINTOŠ, Ľudovít – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Hlasové portály / – 2001. In: Telekomunikácie 2001. – Bratislava : Adapt, 2001 S. 174-177. – ISBN 8096804235[Archívne číslo: 0015391]

AFD002 MARCINEK, Milan – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: V-Commerce: Rozšírenie potenciálu e-commerce prostredníctvom technológií automatického rozpoznávania reči / – 2001. In: Telekomunikácie 2001. – Bratislava : Adapt, 2001 S. 288-289. – ISBN 8096804235[Archívne číslo: 0015394]

AFD003 LIHAN, Slavomír – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Možnosti a použitie VoiceXML pri návrhu hlasom ovládaných telekomunikačných služieb / – 2001. In: Telekomunikácie 2001. – Bratislava : Adapt, 2001 S. 286-287. – ISBN 8096804235[Archívne číslo: 0015395]

AFD004 RADOCZI, Peter – LEVICKÝ, Dušan: Evaluation of block matching algorithms efficiency / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 83-85. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015400]

AFD005 HOVANČÁK, Rastislav – LEVICKÝ, Dušan: Digital watermarking using wavelet transformation / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 46-49. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015409] AFD006 KOCUR, Dušan – ZETÍK, Rudolf: Volterra filter application in DS-SS receiver for narrowband interference suppresion / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 34-37. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015419]

AFD007 MARCINEK, Milan – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Reference recognition system for SpeechDat Slovak database / – 2001. In: Proceedings DSP-MCOM 2001. – Košice : Technical University, 2001 S. 75-78. – ISBN 8089061494[Archívne číslo: 0015447]

AFD008 ČIŽMÁR, Anton – DOBOŠ, Ľubomír: Mobile internet access over UMTS data services / – 2001. In: Telekomunikácie 2001. – Bratislava : Adapt, 2001 S. 79-82. – ISBN 8096804235[Archívne číslo: 0015521]

AFD009 HOLCER, Roland: DNL ADC testing by the exponential shaped voltage / – 2001. In: 1. Doktorandská konferencia. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 29-30. – ISBN 8096839527[Archívne číslo: 0015587]

AFD010 RADOCZI, Peter: Block matching motion estimation algorithm with least square approximation / – 2001. In: 1. Doktorandská konferencia. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 75-76. – ISBN 8096839527[Archívne číslo: 0015591]

AFD011 KOCUR, Dušan – DRUTAROVSKÝ, Miloš – GALAJDA, Pavol – MARCHEVSKÝ, Stanislav: COST Action 262: Spread spectrum systems and techniques in wireless and wired communications / – 2001. In: Proceedings ISC’2001. – Košice : TU, FEI, 2001 S. 5-6. – ISBN 8088964849[Archívne číslo: 0015592]

AFD012 LEVICKÝ, Dušan – ČIŽMÁR, Anton – MARCHEVSKÝ, Stanislav – KOCUR, Dušan: Digital signal processing in multimedia telecommunications / – 2001. In: Proceedings ISC’2001. – Košice : TU-FEI, 2001 S. 7-8. – ISBN 8088964849[Archívne číslo: 0015593]

AFD013 MARCINEK, Milan – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: V-commerce: extending the benefits of e-commerce through natural language speech recognition technologies / – 2001. In: ICETA 2001. – Košice : elfa, 2001 S. 83-86. – ISBN 8089066062[Archívne číslo: 0015622]

AFD014 RADOCZI, Peter – LEVICKÝ, Dušan: Influence of motion estimation parameters to PSNR in BMA / – 2001. In: Komunikačné a informačné technológie. – Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2001 S. 200-215. – ISBN 8080401594[Archívne číslo: 0015627]

AFG – Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií(1)

AFG001 GALAJDA, Pavel – GALAJDA, Pavol: Graphical and numerical solutions of linear and nonlinear boundary vallue problems in differential equations / – 2001. In: EQUADIFF 10. – Prague : Charles University, 2001 P. 121-122. – ISBN 8085823462[Archívne číslo: 0015594]

AGI – Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách(1)

AGI001 MICHAELI, Linus – HOLCER, Roland – ŠALIGA, Ján – PIRČ, Viktor – HORNIAK, Ľubomír – MIKULÍK, Pavol – GALAJDOVÁ, Alena – ŠPÁNY, Viktor – KOLLÁR, Martin – GALAJDA, Pavol – GUZAN, Milan: Obvodová realizácia nekonvenčných analógovo číslicových rozhraní a korekcia ich nepresností / – Košice : TU, FEI, – 2001. – 12 s.[Archívne číslo: 0015596]

BCI – Skriptá a učebné texty(2)

BCI001 REPČÍK, Dušan – LUKÁČ, Rastislav: Multimediálne komunikácie / – Liptovský Mikuláš : VA, – 2001. – 135 s.. – ISBN 80-968185-3-8.[Archívne číslo: 0015556]

BCI002 REPČÍK, Dušan – LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Cvičenia z telekomunikačných systémov / – Liptovský Mikuláš : VA, – 2001. – 100 s.. – ISBN 80-968185-4-6.[Archívne číslo: 0015557]

BCK – Kapitoly v učebniciach a učebných textoch(5)

BCK001 MARCHEVSKÝ, Stanislav – GALAJDA, Pavol – DOBOŠ, Ľubomír – ČANDÍK, Marek: Internet a Intranet / – 2001. In: Internet, Intranet, databázové systémy. – Bratislava : STU, 2001 S. 109-166. – ISBN 8022714941[Archívne číslo: 0015630]

BCK002 MARCHEVSKÝ, Stanislav: Office2000 – Word2000 / – 2001. In: Informačné technológie. – Bratislava : STU, 2001 S. 58-77. – ISBN 8022715190[Archívne číslo: 0015633]

BCK003 GALAJDA, Pavol: Internet / – 2001. In: Informačné technológie. – Bratislava : STU, 2001 S. 119-131. – ISBN 8022715190[Archívne číslo: 0015634]

BCK004 DOBOŠ, Ľubomír: Intranet / – 2001. In: Informačné technológie. – Bratislava : STU, 2001 S. 132-144. – ISBN 8022715190[Archívne číslo: 0015635]

BCK005 LEVICKÝ, Dušan: Komplexná bezpečnosť informačných technológií / – 2001. In: Informačné technológie. – Bratislava : STU, 2001 S. 145-160. – ISBN 8022715190[Archívne číslo: 0015636]

BDF – Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch(1)

BDF001 HINTOŠ, Ľudovít – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Hlasové portály / – 2001. In: Slovenské telekomunikácie. Roč. 8, č. 6 (2001), s. 8-9. [Archívne číslo: 15613]

BEE – Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)(1)

BEE001 JAKAB, František – SAMUELIS, Ladislav – ČIŽMÁR, Anton: Stav a pripravované projekty on-line výuky v SR / – 2001. In: BELCOM’01. – Praha : ČVUT, 2001 [9 p].[Archívne číslo: 0015657]

BEF – Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)(1)

BEF001 ČIŽMÁR, Anton – JAKAB, František: New trends in telecommunication industry / – 2001. In: SYDANET 2001. – Košice : Elfa, s.r.o., 2001 S. 7-10. – ISBN 8088964830[Archívne číslo: 0015366]

DAI – Dizertačné a habilitačné práce(2)

DAI001 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Nové štruktúry vyhladzovacích lum filtrov a detektorov impulzov pre zašumené obrazy doktorandská dizertačná práca/ – Košice, : – 2001. – 142 s..[Archívne číslo: 0015234]

DAI002 OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Modelovanie optických vláknových senzorových systémov : dizertačná práca / – Košice, : – 2001. – 112 s..[Archívne číslo: 0016171]

FAI – Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…) (1)

FAI001 LUKÁČ, Rastislav – GALAJDA, Pavol – MARCHEVSKÝ, Stanislav – DRUTAROVSKÝ, Miloš: Proceedings DSP-MCOM 2001 The 5th international conference Digital signal processing and multimedia communications, November 27-29, 2001 Košice, Slovakia/ – Košice : Technical University – 2001. – 141 s.. – ISBN 80-89061-49-4.[Archívne číslo: 0015614]

Up →

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Awards
Department news