Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Announcements
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(3)

AAB001 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Projektovanie optických vláknových komunikačných a senzorových systémov / – Košice : Harlequin, – 2007. – 287 s. – ISBN 80-89082-10-6.[Archívne číslo: 58282]

AAB002 LEVICKÝ, Dušan – RIDZOŇ, Radovan: Informačná bezpečnosť : projekt NGN – Multimédiá, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy … / – 1. vyd. – Bratislava : STU, – 2007. – 89 s. – ISBN 978 80-227-2605-4.[Archívne číslo: 59072]

AAB003 LEVICKÝ, Dušan – RIDZOŇ, Radovan: Multimédia a multimediálne technológie / – 1. vyd – Bratislava : STU v spolupráci Agrogenofond Nitra, – 2007. – 93 s. – ISBN 978-80-227-2604-7.[Archívne číslo: 59074]

ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách(2)

ACB001 MIHALÍK, Ján – ZAVACKÝ, Jozef: Diskrétne signály a sústavy / – 1. vyd – Košice : LČSOV, FEI TU, – 2007. – 189 s. – ISBN 978-80-8073-774-0.[Archívne číslo: 59448]

ACB002 MICHAELI, Linus: Základy elektroniky : prednášky / – 1. vyd – Košice : Elfa, – 2007. – 166 s. – ISBN 978-80-8086-053-0. [Archívne číslo: 67484]

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch(3)

ADC001 MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján – KOLLÁR, Martin: Parameters of band pass sigma delta ADC and the comparison with the standard ones / – 2007. In: Measurement. Vol. 40, no. 5 (2007), p. 473-478. – ISSN 0263-2241[Archívne číslo: 61067]

ADC002 MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján – MICHALKO, Peter: Triangular testing signal for identification of unified error model parameters / – 2007. In: Measurement. Vol. 40, no. 5 (2007), p. 491-499. – ISSN 0263-2241.[Archívne číslo: 61422]

ADC003 DAPONTE, Pasquale – MICHAELI, Linus: ADC & DAC modelling and testing / – 2007. In: Measurement. Vol. 40, no. 5 (2007), p. 459-462. – ISSN 0263-2241.[Archívne číslo: 76693]

ADD – Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch(1)

ADD001 JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton – RUSKO, Milan – TRNKA, Marián – ROZINAJ, Gregor – JARINA, Roman: Voice operated information system in Slovak / – 2007. In: Computing and Informatics. Roč. 26, č. 6 (2007), s. 577-603. – ISSN 1335-9150[Archívne číslo: 82313]

ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch(8)

ADE001 MIHALÍK, Ján – MICHALČIN, Viktor: Animation of 3D model of human head / – 2007. In: Radioengineering. Vol. 16, no. 1 (2007), p. 58-66. – ISSN 1210-2512 [Archívne číslo: 59237]

ADE002 FORIŠ, Peter – LEVICKÝ, Dušan: Implementations of HVS models in digital image watermarking / – 2007. In: Radioengineering. Vol. 16, no. 1 (2007), p. 45-50. – ISSN 1210-2512 Spôsob prístupu: http://www.radioeng.cz. [Archívne číslo: 59300]

ADE003 DRUTAROVSKÝ, Miloš – GALAJDA, Pavol: A robust chaos-based true random number generator embedded in reconfigurable switched-capacitor hardware / – 2007. In: Radioengineering. Vol. 16, no. 3 (2007), p. 120-127. – ISSN 1210-2512.[Archívne číslo: 63561]

ADE004 PLEVA, Matúš – PAPAJ, Ján – ČIŽMÁR, Anton – DOBOŠ, Ľubomír – JUHÁR, Jozef – ONDÁŠ, Stanislav – MIRILOVIČ, Michal: Towards to mobile multimodal telecommunications systems and services / – 2007. In: Lecture Notes in Computer Science : Verbal and Nonverbal Communication Behaviours : medzinárodný workshop : Vietri sul Mare, 29.-31.3.2007. Vol. 4775 (2007), p. 286-293. – ISBN 978-3-540-76441-0 – ISSN 0302-9743.[Archívne číslo: 63931]

ADE005 KRAJŇÁK, Jozef – DEUMAL, Marc – PAVELKA, Pavol – KOCUR, Dušan – PIJOAN, Joan Lluís – GALAJDA, Pavol: Multi-user detection of nonlinearly distorted MC-CDMA symbols by microstatistic filtering / – 2007. In: Wireless Personal Communications. DOI 10.1077/s11277-007-9398-5, 12 p. – ISSN 0929-6212.[Archívne číslo: 64694]

ADE006 VARCHOL, Peter – LEVICKÝ, Dušan: Using of hand geometry in biometric security systems / – 2007. In: Radioengineering. Vol. 16, no. 4 (2007), p. 82-87. – ISSN 1210-2512.[Archívne číslo: 67039]

ADE007 RIDZOŇ, Radovan – LEVICKÝ, Dušan: Robust digital watermarking based on the log-polar mapping / – 2007. In: Radioengineering. Vol. 16, no. 4 (2007), p. 76-81. – ISSN 1210-2512.[Archívne číslo: 67040]

ADE008 ZAVACKÝ, Jozef – MIHALÍK, Ján – GLADIŠOVÁ, Iveta: Implementácia diskrétnej Waveletovej transformácie v štandarde JPEG – 2000 / – 2007. In: Slaboproudý obzor. Vol. 63, no. 3-4 (2007), p. 5-9. – ISSN 0037-668X.[Archívne číslo: 80470]

ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch(10)

ADF001 MIHALÍK, Ján – KASÁR, Miroslav: Basis of eigenfaces for tracking of human head / – 2007. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 58, č. 3 (2007), s. 134-139. – ISSN 13353632.[Archívne číslo: 60328]

ADF002 ČOPJAN, Ľubomír – KRAHULEC, Jozef – MARCHEVSKÝ, Stanislav – BENČO, Stanislav: 3-State channel model for land mobile satellite communication / – 2007. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 7, č. 2 (2007), s. 9-12. – ISSN 1335-8243.[Archívne číslo: 61718]

ADF003 MACEKOVÁ, Ľudmila – GALAJDA, Pavol: High altitude platforms for communications and other wireless services / – 2007. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 7, č. 2 (2007), s. 13-17. – ISSN 1335-8243.[Archívne číslo: 61854]

ADF004 OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján – TURÁN, Ján: Multimediálny kurz vzdelávanie nielen cez Internet / – 2007. In: Elektrotechnika a informatika 2007. Roč. 13, mimoriadne číslo (2007), s. 13-18. – ISSN 1335-2547[Archívne číslo: 64875]

ADF005 OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Opticky napájané senzorové systémy / – 2007. In: Časopis pre elektrotechniku a energetiku. Roč. 13, mimoriadne č. október (2007), s. 134-139. – ISSN 1335-2547.[Archívne číslo: 64876]

ADF006 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Multimedia teleeducation courseware: Adafox – modelling digital and analogue fiber optical networks / – 2007. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 58, č. 5 (2007), s. 294-300. – ISSN 13353632.[Archívne číslo: 65428]

ADF007 VARCHOLA, Michal – DRUTAROVSKÝ, Miloš: Zigbee based home automation wireless sensor network / – 2007. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 7, č. 4 (2007), s. 60-67. – ISSN 1335-8243.[Archívne číslo: 68436]

ADF008 PAVELKA, Pavol – KRAJŇÁK, Jozef – GALAJDA, Pavol – KOCUR, Dušan: Analysis of non-linear distortions in MC-CDMA systems / – 2007. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 7, č. 4 (2007), s. 23-30. – ISSN 1335-8243.[Archívne číslo: 68437]

ADF009 RIDZOŇ, Radovan – LEVICKÝ, Dušan: DRM based on the robust digital watermarking / – 2007. In: Science & Military. Roč. 2, č. 2 (2007), s. 46-50. – ISSN 1336-8885.[Archívne číslo: 69212]

ADF010 ŠALIGA, Ján: Test multimetrov Uni-trend UT 803 a UT 805 / – 2007. In: Electronicnews. Č. 3 (2007), s. 18-20. – ISSN 13351591.[Archívne číslo: 77374]

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(1)

AEC001 KOCUR, Dušan – KOŠČ, Peter: Institutional implementation of e-learning technologies at the Technical University of Košice / – 2007. In: . Vol. 8. – Berlin : trafo verlag, 2007 P. 167-175. – ISBN 9783896266309.[Archívne číslo: 55564]

AFB – Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách(1)

AFB001 KOCUR, Dušan – KOŠČ, Peter: Recommendations for institutional implementation of e-Learning technologies / – 2007. In: ICETA 2007. – Košice : elfa, 2007 6 s. – ISBN 9788080860615.[Archívne číslo: 64976]

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách(25)

AFC001 AFTANAS, Michal – FORTES, Jana – RIŠKOVÁ, Mária – KOCUR, Dušan – DRUTAROVSKÝ, Miloš: An analysis of 2D target positioning accuracy for M-sequence UWB radar system under ideal conditions / – 2007. In: Radioelektronika 2007 : 17. International conference : Brno, 24.-25.4.2007. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 189-194. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59229]

AFC002 MIHALÍK, Ján – KASÁR, Miroslav: Shaping of geometry of 3D human head model / – 2007. In: Radioelektronika 2007. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 483-486. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59239]

AFC003 PAVELKA, Pavol – KRAJŇÁK, Jozef – GALAJDA, Pavol – KOCUR, Dušan: Efficient design procedure of microstatistic multi-user detector for nonlinearly distorted MC-CDMA / – 2007. In: Radioelektronika 2007. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 147-152. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59244]

AFC004 RIDZOŇ, Radovan – LEVICKÝ, Dušan: Log-polar mapping in robust digital image watermarking / – 2007. In: Radioelektronika 2007 : 17. International conference : 24.-25.4.2007, Brno. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 525-528. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59306]

AFC005 TOKÁR, Tamás – LEVICKÝ, Dušan: Robust watermarking of gray scale images by using synchronization templates / – 2007. In: Radioelektronika 2007. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 551-554. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59307]

AFC006 SERFOZO, Péter – TURÁN, Ján – VÁSÁRHELYI, József – VARGA, Attila: Mojette transform and hardware development work for applications / – 2007. In: microCAD 2007. Section 1, Automation and Telekommunication. – Miskolc : UM ITTC, 2007 P. 29-36. – ISBN 9789636617424 [Archívne číslo: 59310]

AFC007 MIKULÍK, Pavol – MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján: Non-liner Volterra model identification of industrial Glue-application system / – 2007. In: IMTC/2007. – [s.l]IEEE, 2007 4 p. – ISBN 1424410800[Archívne číslo: 59426]

AFC008 HAZE, Jiří – VRBA, Radimír – FUJČIK, Lukaš – FOREJTEK, Jiří – ZAVORAL, Pavel – PAVLIK, M. – MICHAELI, Linus: Bandpass Sigma-Delta modulator for capacitive pressure sensor / – 2007. In: IMTC/2007. – [s.l]: IEEE, 2007 6 p. – ISBN 1424410800[Archívne číslo: 59427]

AFC009 DRUTAROVSKÝ, Miloš – GALAJDA, Pavol: A robust chaos-based True Random number generator embedded in reconfigurable Switched-capacitor hardware / – 2007. In: Radioelektronika 2007 : 17. International conference : 24.-25.4.2007, Brno,. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 63-68. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59428]

AFC010 RATICA, Jozef – DOBOŠ, Ľubomír: Mobile Ad-Hoc networks connection admission control protocols overview / – 2007. In: Radioelektronika 2007. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 181-184. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59437]

AFC011 ČOPJAN, Ľubomír – KRAHULEC, Jozef – MARCHEVSKÝ, Stanislav – BENČO, Stanislav: Image transmission over the 3-states channel using MOE blind algorithm / – 2007. In: Radioelektronika 2007. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 233-236. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59438]

AFC012 PAPAJ, Ján – PLEVA, Matúš – ČIŽMÁR, Anton – DOBOŠ, Ľubomír – JUHÁR, Jozef – ONDÁŠ, Stanislav: MOBILTEL – mobile multimodal telecommunications systems and services / – 2007. In: Radioelektronika 2007. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 517-520. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59439]

AFC013 TURÁN, Ján – TURÁN, Ján ml. – OVSENÍK, Ľuboš – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Image processing with invertible Rapid transform / – 2007. In: Radioelektronika 2007 : 17. international conference : Brno, 24.-25.5.2007. – Brno : Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007 P. 555-558. – ISBN 9788021433908 [Archívne číslo: 59440]

AFC014 TURÁN, Ján – TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Invariant associative image memory based on trace transform and KLT / – 2007. In: MIPRO 2007. Vol. 1., Microelectronics, electronics and electronic technologies. Hypermedia and grid systems. – Rijeka : MIPRO, 2007 P. 246-248. – ISBN 9789532330328[Archívne číslo: 59764]

AFC015 ČOPJAN, Ľubomír – KRAHULEC, Jozef – MARCHEVSKÝ, Stanislav – BENČO, Stanislav: 2-stage blind receiver based on the CM algorithm for MC-CDMA signals detection over the 3-states channel model / – 2007. In: 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS. – Maribor : University of Maribor, 2007 P. 265-268. – ISBN 9789612480295[Archívne číslo: 60925]

AFC016 ENYEDI, Balázs – KONYHA, Lajos – FAZEKAS, Kálmán – TURÁN, Ján: License plate localization and storage method / – 2007. In: 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS. – Maribor : University of Maribor, 2007 P. 441-444. – ISBN 9789612480295 [Archívne číslo: 61035]

AFC017 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Architecture of transform based invariant feature memory / – 2007. In: 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS. – Maribor : University of Maribor, 2007 P. 281-284. – ISBN 9789612480295[Archívne číslo: 61036]

AFC018 ENYEDI, Balázs – KONYHA, Lajos – FAZEKAS, Kálmán – TURÁN, Ján: Small tricks to enhance the accuracy of license plate character recognition / – 2007. In: SIGMAP 2007. – Setúbal : INSTICC, 2007 P. 125-128. – ISBN 9789898111135[Archívne číslo: 61502]

AFC019 SAMCOVIC, Andreja – TURÁN, Ján: Digital image watermarking by spread spectrum / – 2007. In: Advances in communications. Volume 3. – S.l. : WSEAS Press, 2007 P. 29-32. – ISBN 9789608457911 Spôsob prístupu: http://www.wseas.org. [Archívne číslo: 61842]

AFC020 MICHAELI, Linus – SAKMÁR, Michal – ŠALIGA, Ján: Some errors of analogue signal sources for ADC exponential stimulus histogram test / – 2007. In: ADC Modelling and Testing. – Iasi : CERMI, 2007 P. 51-56. – ISBN 9789736672644[Archívne číslo: 62825]

AFC021 MIRILOVIČ, Michal – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Steps towards the stochastic language modeling i Slovak/ – 2007. In: ECMS 2007. – Liberec : Technical University of Liberec, 2007 P. 85-90. – ISBN 9788073722180.[Archívne číslo: 64703]

AFC022 TURÁN, Ján – TURÁN, Ján – MARCHEVSKÝ, Stanislav – OVSENÍK, Ľuboš: Signal processing tool based on invertible rapid transform / – 2007. In: TELSIKS 2007. Volume 1. – Niš : IEEE, 2007 P. 313-316. – ISBN 9788685195549.[Archívne číslo: 65496]

AFC023 SAMČOVIC, Andreja – TURÁN, Ján: Multimedia data hiding: techniques and modeling / – 2007. In: PosTel 2007. – Beograd : Univerziteta u Beogradu, 2007 P. 91-100. – ISBN 9788673952437 [Archívne číslo: 68666]

AFC024 ONDÁŠ, Stanislav – JUHÁR, Jozef: Automatic evaluation of Slovak spoken language dialogue system / – 2007. In: ECMS 2007 & Doctoral School. – Liberec : Technical University of Liberec, 2007 P. 91-96. – ISBN 9788073722180 [Archívne číslo: 71617]

AFC025 KATRÁK, Miroslav – JUHÁR, Jozef: Training slovak phoneme with using neural network / – 2007. In: ECMS 2007 & Doctoral School. – Liberec : Technical University of Liberec, 2007 P. 73-78. – ISBN 9788073722180[Archívne číslo: 71618]

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách(29)

AFD001 KASÁR, Miroslav: Estimation of animation parameter of human eyes / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : Košice, 23.5.2007. – Košice : FEI TU, 2007 S. 15-16. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59765]

AFD002 ONDÁŠ, Stanislav: Principles of voice services design for IRKR communicator / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 17-18. – ISBN 9788080738037.[Archívne číslo: 59767]

AFD003 PAPAJ, Ján – PLEVA, Matúš: Introduction to project Mobiltel / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 19-20. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59768]

AFD004 SOCHOVÁ, Lenka: Correction of ADCs integral nonlinearity / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : TU, 2007 S. 21-22. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59769]

AFD005 ČOPJAN, Ľubomír: Performance of the blind 2-stage receiver over AWGN channel / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 23-24. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59770]

AFD006 PATLEVIČ, Peter: Fuzzy-based CAC scheme / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 25-26. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59771]

AFD007 PAVELKA, Pavol: An efficient implementation of predistortion technique for nonlinearly distorted OFDM / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : TU, 2007 S. 27-28. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59772]

AFD008 RIŠKOVÁ, Mária – ROVŇÁKOVÁ, Jana – AFTANAS, Michal: M-sequence UWB radar architecture for throughwall detection and localisation / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 29-30. – ISBN 9788080738037.[Archívne číslo: 59773]

AFD009 KATRÁK, Miroslav: Speech recognition using neural network / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 35-36. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59774]

AFD010 KRAHULEC, Jozef: The extended Suzuki proces of type I / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI, TU, 2007 S. 37-38. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59775]

AFD011 MIRILOVIČ, Michal: On the way to language modeling for automatic speech recognition in Slovak / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 39-40. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59776]

AFD012 PALUBOVÁ, Henrieta: Frequency and time synchronization for OFDM systems / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 41-42. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59777]

AFD013 RATICA, Jozef: Connection admission control protocols in mobile ad-hoc networks / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 43-44. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59778]

AFD014 TOKÁR, Tamás: Synchronization templates in digital watermarking / – 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2007 S. 45-46. – ISBN 9788080738037[Archívne číslo: 59782]

AFD015 DOBOŠ, Ľubomír – PATLEVIČ, Peter: Implementation of Fuzzy Logic in CAC / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 5 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62224]

AFD016 JUHÁR, Jozef – ONDÁŠ, Stanislav – LUKČO, Jozef – ZOMBEK, Ján: Speech interface to the bus and city buses timetable information / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 4 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62225]

AFD017 KATRÁK, Miroslav: Speech recognition using neural network / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 5 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62226]

AFD018 KLENOVIČOVÁ, Zita – RIDZOŇ, Radovan – LEVICKÝ, Dušan: Digital watermarks and their applications / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 5 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62238]

AFD019 MIRILOVIČ, Michal – ČIŽMÁR, Anton – JUHÁR, Jozef: Automatic segmentation of Slovak words into morphemes / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 5 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62240]

AFD020 MIRILOVIČ, Michal – ČIŽMÁR, Anton – PAPCO, Marek: Automatic speech recognition in Slovak based on SONIC Toolkit / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 5 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62241]

AFD021 ONDÁŠ, Stanislav – JUHÁR, Jozef – LOJKA, Martin: Speech interface for controlling of Windows applications in Slovak / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 4 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62242]

AFD022 ONDÁŠ, Stanislav – JUHÁR, Jozef – VAĽO, Ľubomír: Evaluation tool for spoken dialogue system and its services / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 4 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62243]

AFD023 PAPAJ, Ján – DOBOŠ, Ľubomír – ČIŽMÁR, Anton: Security as a QoS parameters in MANET networks / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 5 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62245]

AFD024 PLEVA, Matúš – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Slovak broadcast news speech corpus for automatic speech recognition / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 4 s. – ISBN 9788080707354[Archívne číslo: 62246]

AFD025 RIDZOŇ, Radovan – KLENOVIČOVÁ, Zita – LEVICKÝ, Dušan: Digital watermarking in multimedia / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 4 s. – ISBN 9788080707354.[Archívne číslo: 62247]

AFD026 VARCHOL, Peter – RIDZOŇ, Radovan – LEVICKÝ, Dušan: Modern authentication methods / – 2007. In: RTT 2007. – Žilina : ŽU, 2007 6 s. – ISBN 9788080707354.[Archívne číslo: 62248]

AFD027 TOKÁR, Tamás – LEVICKÝ, Dušan: Robustná digitálna vodotlač na báze synchronizačnej šablóny / – 2007. In: Komunikačné a informačné technológie. – Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ, 2007 5 s. – ISBN 9788080403256.[Archívne číslo: 63544]

AFD028 VARCHOL, Peter – LEVICKÝ, Dušan: Implementation of Gaussian mixture models for biometric security / – 2007. In: Komunikačné a informačné technológie. – Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ, 2007 6 s. – ISBN 9788080403256[Archívne číslo: 63545]

AFD029 LEVICKÝ, Dušan – VARCHOL, Peter: Metódy biometrickej autentizácie / – 2007. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. – Košice : VŠBM, 2007 S. 106-110. – ISBN 9788089282227[Archívne číslo: 72701]

AFG – Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií(1)

AFG001 SERFOZO, Péter – VÁSÁRHELYI, József – TURÁN, Ján: The optimization of the Mojette transform for hardware implementation / – 2007. In: RCEAS 2007. – [s.l.] [RCEAS], 2007 P. 21.[Archívne číslo: 66843]

BCI – Skriptá a učebné texty(14)

BCI001 KOTULIAK, Ivan – LEVICKÝ, Dušan – MATEJKA, Juraj – MEDVECKÝ, Martin – MIKÓCZY, Eugen – PODHRADSKÝ, Pavol – RIDZOŇ, Radovan: Kurz 2: Multimédiá, NGN a spojovacie technológie / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 367 s. – ISBN 978-80-89299-14-0.[Archívne číslo: 64848]

BCI002 BRÍDA, Peter – DÚHA, Ján – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – KOTULIAK, Ivan – LAVRIN, Anton – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MATEJKA, Juraj – MIKÓCZY, Eugen – PILLAR, Slavomír – POČTA, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – RÓKA, Rastislav – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Kurz 5: NGN, technológie v prístupových sieťach, služby a aplikácie : projekt NGN – multimédiá, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťová bezpečnosť / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 337 s. – ISBN 978-80-89299-08-9.[Archívne číslo: 64849]

BCI003 BRÍDA, Peter – DÚHA, Ján – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – LAVRIN, Anton – LEVICKÝ, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MIKÓCZY, Eugen – PILLAR, Slavomír – POČTA, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – RIDZOŇ, Radovan – WIESER, Vladimír: Kurz 1: Multimédiá, služby a aplikácie, informačná bezpečnosť / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 361 s. – ISBN 978-80-89299-15-7.[Archívne číslo: 64850]

BCI004 BRÍDA, Peter – DÚHA, Ján – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – KOTULIAK, Ivan – LAVRIN, Anton – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MEDVECKÝ, Martin – MIKÓCZY, Eugen – PILLAR, Slavomír – POČTA, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – RÓKA, Rastislav – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Kurz 15: Technológie v prístupových sieťach, spojovacie technológie, služby a aplikácie / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 341 s. – ISBN 978-80-89299-13-3. [Archívne číslo: 64851]

BCI005 DÚHA, Ján – KOTULIAK, Ivan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MATEJKA, Juraj – MEDVECKÝ, Martin – MIKÓCZY, Eugen – PODHRADSKÝ, Pavol – RÓKA, Rastislav – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Kurz 4: NGN, technológie v prístupových sieťach a technológie v transportných sieťach : projekt NGN – multimédiá, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťová bezpečnosť / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 338 s. – ISBN 978-80-89299-07-2. [Archívne číslo: 64852]

BCI006 BRÍDA, Peter – DÚHA, Ján – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – KOTULIAK, Ivan – LAVRIN, Anton – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MATEJKA, Juraj – MEDVECKÝ, Martin – MIKÓCZY, Eugen – PILLAR, Slavomír – POČTA, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – RÓKA, Rastislav – WIESER, Vladimír: Kurz 14: NGN, technológie v transportných sieťach, služby a aplikácie / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 346 s. – ISBN 978-80-89299-12-6. [Archívne číslo: 64853]

BCI007 BRÍDA, Peter – DÚHA, Ján – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – KOTULIAK, Ivan – LAVRIN, Anton – LEVICKÝ, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MIKÓCZY, Eugen – PILLAR, Slavomír – POČTA, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – RIDZOŇ, Radovan – RÓKA, Rastislav – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Kurz 13: Multimédiá, technológie v prístupových sieťach, služby a aplikácie / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 347 s. – ISBN 978-80-89299-11-9. [Archívne číslo: 64855]

BCI008 DÚHA, Ján – KOTULIAK, Ivan – LEVICKÝ, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MATEJKA, Juraj – MIKÓCZY, Eugen – PODHRADSKÝ, Pavol – RIDZOŇ, Radovan – RÓKA, Rastislav – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Kurz 12: Multimédiá, NGN a technológie v prístupových sieťach / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 350 s. – ISBN 978-80-89299-10-2. [Archívne číslo: 64856]

BCI009 BRÍDA, Peter – DÚHA, Ján – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – KOTULIAK, Ivan – LAVRIN, Anton – LEVICKÝ, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MIKÓCZY, Eugen – PILLAR, Slavomír – POČTA, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – RIDZOŇ, Radovan – RÓKA, Rastislav – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Kurz 11: Technológie v prístupových sieťach, služby a aplikácie, informačná bezpečnosť / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 340 s. – ISBN 978-80-89299-01-1.[Archívne číslo: 64857]

BCI010 BRÍDA, Peter – DÚHA, Ján – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – LAVRIN, Anton – LEVICKÝ, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MATEJKA, Juraj – MIKÓCZY, Eugen – PILLAR, Slavomír – POČTA, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – RIDZOŇ, Radovan – WIESER, Vladimír: Kurz 10: NGN, služby a aplikácie, informačná bezpečnosť / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 351 s. – ISBN 978-80-89299-02-7.[Archívne číslo: 64858]

BCI011 BRÍDA, Peter – DÚHA, Ján – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – KOTULIAK, Ivan – LAVRIN, Anton – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MATEJKA, Juraj – MEDVECKÝ, Martin – MIKÓCZY, Eugen – PILLAR, Slavomír – POČTA, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – WIESER, Vladimír: Kurz 9: NGN, spojovacie technológie, služby a aplikácie / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 352 s. – ISBN 978-80-89299-03-4.[Archívne číslo: 64859]

BCI012 DÚHA, Ján – KOTULIAK, Ivan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MATEJKA, Juraj – MEDVECKÝ, Martin – MIKÓCZY, Eugen – PODHRADSKÝ, Pavol – RÓKA, Rastislav – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Kurz 8: NGN, technológie v prístupových sieťach a spojovacie technológie / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 344 s. – ISBN 978-80-89299-04-1.[Archívne číslo: 64860]

BCI013 BRÍDA, Peter – DÚHA, Ján – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – LAVRIN, Anton – LEVICKÝ, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MATEJKA, Juraj – MIKÓCZY, Eugen – PILLAR, Slavomír – POČTA, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – RIDZOŇ, Radovan – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Kurz 7: Multimédiá, NGN, služby a aplikácie / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 352 s. – ISBN 978-80-89299-05-8.[Archívne číslo: 64861]

BCI014 DÚHA, Ján – KOTULIAK, Ivan – LEVICKÝ, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MATEJKA, Juraj – MIKÓCZY, Eugen – PODHRADSKÝ, Pavol – RIDZOŇ, Radovan – RÓKA, Rastislav – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Kurz 6: NGN, technológie v prístupových sieťach a informačná bezpečnosť / – Bratislava : TONADA, – 2007. – 346 s. – ISBN 978-80-89299-06-5. [Archívne číslo: 64862]

BDF – Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch(2)

BDF001 MICHAELI, Linus: XVIII. Svetový kongres IMEKO / – 2007. In: Metrologické listy. Roč. 30, č. 1 (2007), s. 51-54.[Archívne číslo: 59350]

BDF002 ŠALIGA, Ján – SAKMÁR, Michal: Krátke porovnanie a test multimetrov : Benning CM 5 a UNI-TREND UT 206 / – 2007. In: Electronicnews. Č. 2 (2007), s. 18-19. – ISSN 1335-1591.[Archívne číslo: 61149]

GAI – Výskumné štúdie a priebežné správy(1)

GAI001 DÚHA, Ján – MARCHEVSKÝ, Stanislav – RÓKA, Rastislav – TRÚCHLY, Peter – WIESER, Vladimír: Technológie v prístupových sieťach a procesy ich integrácie do NGN : projekt NGN – Multimédiá, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťová bezpečnosť / – 1. vyd – Bratislava : Vydavateľstvo STU v Bratislave, – 2007. – 76 s. – ISBN 978-80-227-2608-5.[Archívne číslo: 59076]

Up→

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Awards
Department news