Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Announcements
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách(1)

AAA001 CORREIA, Luis M. – DOBOŠ, Ľubomír: Mobile broadband multimedia networks techniques, models and tools for 4G/ – 1. vyd – Oxford : Elsevier – 2006. – 569 p. – ISBN 978-0-12-369422-5.[Archívne číslo: 55369]

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch(3)

ADC001 ŠALIGA, Ján – MICHAELI, Linus – HOLCER, Roland: Noise sensitivity of the exponential histogram ADC test / – 2006. In: Measurement. Vol. 39, no. 3 (2006), p. 238-244. – ISSN 0263-2241[Archívne číslo: 48064]

ADC002 LUKÁČ, Rastislav – GALAJDA, Pavol – GALAJDOVÁ, Alena: Lum processor with neural decision / – 2006. In: International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence. Vol. 20, no. 5 (2006), p. 747-762. – ISSN 0218-0014[Archívne číslo: 52371]

ADC003 DAPONTE, Pasquale – MICHAELI, Linus: Introduction to special issue on ADC Modelling and Testing – 9th Workshop on ADC Modelling and Testing / – 2006. In: Measurement. Vol. 39, no. 3 (2006), p. 195-197. – ISSN 0263-2241[Archívne číslo: 53176]

ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch(6)

ADE001 MIHALÍK, Ján – MICHALČIN, Viktor: 3D motion estimation of human head by using optical flow / – 2006. In: Radioengineering. Vol. 15, no. 2 (2006), p. 37-44. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 51433]

ADE002 ZELEŇÁKOVÁ, Martina – ŠVECOVÁ, Mária: Modelling of water quality in river station = Modelowanie jakošči wody w rzecznej stacji pomiarowej / – 2006. In: Gaz, woda i technika sanitarna. Vol. 85, no. 11 (2006), p. 73-75. – ISSN 0016-5352[Archívne číslo: 54938]

ADE003 GAMEC, Ján – GAMCOVÁ, Mária – FARKAŠ, Pavel: Rozpoznávanie objektov založené na modifikovanej rapid transformácii / – 2006. In: Slaboproudý obzor. Vol. 62, no. 1-2 (2006), p. 1-6. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 75652]

ADE004 LEVICKÝ, Dušan – KLENOVIČOVÁ, Zita – RIDZOŇ, Radovan: Bezpečnosť telekomunikačných sietí novej generácie / – 2006. In: Slaboproudý obzor. Vol. 62, no. 1-2 (2006), p. 7-10. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 75653]

ADE005 GLADIŠOVÁ, Iveta – MIHALÍK, Ján – ZAVACKÝ, Jozef: Bezstratová kompresia obrazu pomocou stavového aritmetického kódovania jeho bitových rovín / – 2006. In: Slaboproudý obzor. Vol. 62, no. 1-2 (2006), p. 18-21. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 75654]

ADE006 SOCHOVÁ, Lenka: Korekcia integrálnej nelinearity analógovo číslicových prevodníkov / – 2006. In: Slaboproudý obzor. Vol. 62, no. 3-4 (2006), p. 11-14. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 79052]

ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch(7)

ADF001 GIERTL, Juraj – JAKAB, František – BAČA, Ján – ANDOGA, Rudolf – MIRILOVIČ, Michal: Contribution to adaptive sampling of QoS parameters in computer networks / – 2006. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 1 (2006), s. 52-59. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 49817]

ADF002 DRUTAROVSKÝ, Miloš – ŠIMKA, Martin – FISCHER, Viktor: Comparison of scalable Montgomery modular multiplication implementations embedded in reconfigurable hardware / – 2006. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 37-45. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 51547]

ADF003 DRUTAROVSKÝ, Miloš – GALAJDA, Pavol: Chaos-based True Random Number Generator Embeded in a Reconfigurable hardware / – 2006. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 57, č. 4 (2006), s. 218-225. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 52374]

ADF004 OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Modelovanie a e-learning / – 2006. In: EE časopis. Roč. 12, mimoriadne číslo október (2006), s. 162-167. – ISSN 1335-2547[Archívne číslo: 53071]

ADF005 TURÁN, Ján – PAĽOVÁ, Dana – TURÁN, Ján – FILO, Peter – OVSENÍK, Ľuboš: Trace transform and KLT based invariant features and image recognition system / – 2006. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 3 (2006), s. 5-15. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 53380]

ADF006 MICHAELI, Linus: Trendy v číslicových meracích prístrojoch / – 2006. In: Časopis pre elektrotechniku a energetiku. Roč. 12, č. 1 (2006), s. 17-19. – ISSN 1335-2547[Archívne číslo: 54604]

ADF007 PAPAJ, Ján: A survey study of QoS in next generation mobile networks / – 2006. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 1 (2006), s. 37-42. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 85846]

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(11)

AED001 GLADIŠOVÁ, Iveta – TURÁN, Ján: Dominant colour-based image descriptors and they application / – 2006. In: Radioelektronika 2006. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2006 S. 238-241. – ISBN 8022723886[Archívne číslo: 49830]

AED002 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Invariant feature extraction method based on KLT and trace transform / – 2006. In: Radioelektronika 2006. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2006 S. 197-201. – ISBN 8022723886[Archívne číslo: 49833]

AED003 KOCUR, Dušan – ČÍŽOVÁ, Jana – KRAJŇÁK, Jozef – GALAJDA, Pavol – MARCHEVSKÝ, Stanislav – DRUTAROVSKÝ, Miloš: Cost action 289: Sprectrum and power efficient broadband communications / – 2006. In: Faculty of Electrical Engineering and Informatics Research and Development Projects. – Košice : FEI TU, 2006 S. 71-72. – ISBN 808086036X[Archívne číslo: 51526]

AED004 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – GAMEC, Ján – ŠTUDENC, Jozef – FUTÓ, Juraj – FILO, Peter – PAĽOVÁ, Dana – FARKAŠ, Pavol – BENČA, Martin: Final report VEGA 1038103 / – 2006. In: Faculty of Electrical Engineering and Informatics Research and Development Projects. – Košice : TU, 2006 S. 81-82. – ISBN 808086036X[Archívne číslo: 52757]

AED005 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – GAMEC, Ján – ŠTUDENC, Jozef – FUTÓ, Juraj – FILO, Peter – PAĽOVÁ, Dana – FARKAŠ, Pavol – BENČA, Martin: Final report COST 276 / – 2006. In: Faculty of Electrical Engineering and Informatics Research and Development Projects. – Košice : TU, 2006 S. 83-84. – ISBN 808086036X[Archívne číslo: 52758]

AED006 MARCHEVSKÝ, Stanislav – KOCUR, Dušan – ČÍŽOVÁ, Jana – ČOPJAN, Ľubomír – DRUTAROVSKÝ, Miloš – GALAJDA, Pavol – GREGA, Marián – LONGAUER, Leoš: Packet-oriented service delivery via Satellite – Cost 272 / – 2006. In: Faculty of Electrical Engineering and Informatics Research and Development Projects. – Košice : TU, 2006 S. 75-76. – ISBN 808086036X[Archívne číslo: 52763]

AED007 ŠALIGA, Ján – MICHAELI, Linus – HOLCER, Roland – MICHALKO, Peter – SOCHOVÁ, Lenka – KOLLÁR, Martin: Methods of analogue to-digital interfaces uncertainty testing and correction / – 2006. In: Faculty of Electrical Engineering and Informatics Research and Development Projects. – Košice : TU, 2006 S. 79-80. – ISBN 808086036X[Archívne číslo: 52900]

AED008 LEVICKÝ, Dušan – ČIŽMÁR, Anton – JUHÁR, Jozef – KOCUR, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Digital signal processing, transmission, recognition and protection in multimedia communications / – 2006. In: Faculty of Electrical Engineering and Informatics Research and Development Projects. – Košice : TU, 2006 S. 73-74. – ISBN 808086036X[Archívne číslo: 52940]

AED009 DOBOŠ, Ľubomír – ČIŽMÁR, Anton – JUHÁR, Jozef: Towards mobile broadband multimedia networks COST 273 / – 2006. In: Faculty of Electrical Engineering and Informatics Research and Development Projects. – Košice : TU, 2006 S. 69-70. – ISBN 808086036X[Archívne číslo: 52948]

AED010 MIHALÍK, Ján: Algorithms of standard videocodecs H.263 and MPEG 4 / – 2006. In: Faculty of Electrical Engineering and Informatics Research and Development Projects. – Košice : TU, 2006 S. 77-78. – ISBN 808086036X[Archívne číslo: 52949]

AED011 KOLLÁR, Martin – MICHAELI, Linus: Determination of the power spectral density in capacitive digital accelerometers using theory of limit cycles / – 2006. In: Faculty of Electrical Engineering and Informatics Research and Development Projects. – Košice : TU, 2006 S. 97-98. – ISBN 808086036X[Archívne číslo: 53230]

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách(25)

AFC001 ROZINAJ, Gregor – PÁLENÍK, Andrej – ČEPKO, Jozef – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton – RUSKO, Milan – JARINA, Roman: The first spoken slovak dialogue system using corpus based TTS / – 2006. In: IWSSIP 2006 : 13th International Conference on Systems, Signals and Image Processing : COST 292 Special Session : Semantic Multimodal Analysis of Digital Media : 21-23September 2006, Budapest (Hungary). – Košice : Harlequin, 2006 P. 261-264. – ISBN 80-89082-09-2[Archívne číslo: 105177]

AFC002 KOLLÁR, Martin – MICHAELI, Linus: Noise consideration for micromachined digital accelerometers / – 2006. In: IMTC/2006. – Piscataway : IEEE, 2006 P. 507-512. – ISBN 0780393600[Archívne číslo: 49840]

AFC003 KOLLÁR, Martin – MICHAELI, Linus: Consideration for a new micromachined accelerometer capacitive interface based on Switched Flip-Flop circuit / – 2006. In: IMTC/2006. – Piscataway : IEEE, 2006 P. 513-518. – ISBN 0780393600 [Archívne číslo: 49842]

AFC004 ČOPJAN, Ľubomír – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Effective transmission over AWGN channel using Turbo codes / – 2006. In: Junior scientist conference 2006. – Vienna : University of Technology, 2006 P. 5-6. – ISBN 3902463058[Archívne číslo: 49931]

AFC005 ŠIMKA, Martin – DRUTAROVSKÝ, Miloš – FISCHER, Viktor – FAYOLLE, Jacques: Model of a true random number generator aimed at cryptographic applications / – 2006. In: ISCAS 2006. P. 5619-5622IEEE CAS Society, 2006. – ISBN 0780393902[Archívne číslo: 50858]

AFC006 SERRA, Antonio Cruz – ALEGRIA, Francisco – MICHAELI, Linus – MICHALKO, Peter – ŠALIGA, Ján: Fast ADC testing by repetitive and histogram analysis / – 2006. In: IMTC/2006. – Piscataway : IEEE, 2006 P. 1633-1638. – ISBN 0780393600 [Archívne číslo: 51256]

AFC007 KOCUR, Dušan – KRAJŇÁK, Jozef – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Piece-wise linear multi-channel complex microstatistic filters / – 2006. In: INES 2006. – [London : London Metropolitan University], 2006 P. 53-56. – ISBN 1424497096[Archívne číslo: 51530]

AFC008 LEVICKÝ, Dušan – KLENOVIČOVÁ, Zita – RIDZOŇ, Radovan: Next generation network security / – 2006. In: RTT 2006. – Brno : Brno University of Technology, 2006 P. 279-282. – ISBN 8021432438[Archívne číslo: 52457]

AFC009 VARCHOL, Peter – LEVICKÝ, Dušan: Access security based on biometric / – 2006. In: RTT 2006. – Brno : Brno University of Technology, 2006 P. 4-8. – ISBN 8021432438[Archívne číslo: 52458]

AFC010 RIDZOŇ, Radovan – KLENOVIČOVÁ, Zita – LEVICKÝ, Dušan: Multimedia content security architecture/ – 2006. In: RTT 2006. – Brno : Brno University of Technology, 2006 P. 253-258. – ISBN 8021432438 [Archívne číslo: 52459]

AFC011 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Transform based invariant feature extraction / – 2006. In: IWSSIP 2006 and COST 292. – Košice : Harlequin, 2006 P. 79-82. – ISBN 8089082092[Archívne číslo: 52620]

AFC012 GAMEC, Ján – GAMCOVÁ, Mária: The localization of errors of fast search motion estimation algorithm / – 2006. In: IWSSIP 2006 and COST 292. – Košice : Harlequin, 2006 P. 341-344. – ISBN 8089082092 [Archívne číslo: 52642]

AFC013 GLADIŠOVÁ, Iveta: Simple image indexing and retrieval technique based on dominant colours / – 2006. In: IWSSIP 2006 and COST 292 : 13. konferencia : Budapešt, 21.-23.9.2006. – Košice : Harlequin, 2006 P. 345-347. – ISBN 8089082092[Archívne číslo: 52643]

AFC014 BENČO, Stanislav – ČOPJAN, Ľubomír – KOCUR, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Blind Minimum output energy algorithm versus Conventional detection for CDMA signals receiving / – 2006. In: IWSSIP 2006 and COST 292. – Košice : Harlequin, 2006 P. 337-340. – ISBN 8089082092[Archívne číslo: 52759]

AFC015 SERFOZO, Péter – VÁSÁRHELYI, József – TURÁN, Ján: A Mojette transzformációk megvalósíthatósági elemzése rekonfigurálható hardveren = Analysis of Mojette transform implementation on reconfigurable hardware = Analiza implementarii transformarii Mojette folosind platforma reconfigurabila / – 2006. In: ENELKO 2006. – [Bukurest : Hungarian technical scientific society of Transylvania], 2006 P. 105-111. – ISSN 1842-4546[Archívne číslo: 53382]

AFC016 LIHAN, Slavomír – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Comparison of Slovak and Czech speeech recognition based on grapheme and phoneme acoustic models / – 2006. In: Interspeech 2006 – ICSLP. – Bonn : Universität Bonn, 2006 P. 149-152. – ISSN 1990-9772[Archívne číslo: 54198]

AFC017 KOLLÁR, Martin – MICHAELI, Linus: Determination of the power spectral density in capacitive digital accelerometers using theory of limit cycles / – 2006. In: IMEKO. – [s.l.] : IMEKO, 2006 5 p. [Archívne číslo: 54294]

AFC018 MICHAELI, Linus – SOCHOVÁ, Lenka – ŠALIGA, Ján: ADC look-up table based post correction combined with dithering / – 2006. In: IMEKO. – [s.l.] : IMEKO, 2006 5 p.[Archívne číslo: 54302]

AFC019 MICHAELI, Linus: Data acquisition system design and implementation / – 2006. In: 6th Summerschool on ADC & DAC Metrology. part 1. – Benevento : Universita’ Degli studii del Sannio, 2006 14 p. [Archívne číslo: 54311]

AFC020 JUHÁR, Jozef – ONDÁŠ, Stanislav – ČIŽMÁR, Anton – RUSKO, Milan – ROZINAJ, Gregor – JARINA, Roman: Development of Slovak GALAXYVoiceXML based spoken language dialogue system to retrieve information from the Internet / – 2006. In: Interspeech 2006 – ICSLP. – Bonn : Universität Bonn, 2006 P. 485-488. – ISSN 1990-9772[Archívne číslo: 54382]

AFC021 JUHÁR, Jozef – ONDÁŠ, Stanislav – ČIŽMÁR, Anton – RUSKO, Milan – ROZINAJ, Gregor – JARINA, Roman: GalaxyVoiceXML based spoken Slovak dialogue system to access the internet / – 2006. In: ECAI 2006. – Trento : Universita di Trento, 2006 P. 34-37.[Archívne číslo: 54482]

AFC022 SERFOZO, Péter – VÁSÁRHELYI, József – TURÁN, Ján: Analysis of mojette transform implementation on field programmable gate array / – 2006. In: Computational Intelligence : 7. Medzinárodné sympózium : Budapešt, 24.-25.11.2006. – Budapest : Budapest Tech, 2006 P. 255-266.[Archívne číslo: 54595]

AFC023 ČIŽMÁR, Anton – PLEVA, Matúš: Prenos dát po nn rozvodnej sieti / – 2006. In: Komunikace po silnoproudých vedeních nn a vn. – [Praha : Sdružení POWER-COM], 2006 46 p.[Archívne číslo: 54721]

AFC024 ZETÍK, Rudolf – CRABBE, Stephen – KRAJŇÁK, Jozef – PEYERL, Peter – SACHS, Jürgen – THOMÄ, Reiner: Detection and localization of persons behind obstacles using M-sequence through-the-wall radar / – 2006. In: Defence & Security Symposium. Volume 6201. – [S.l.] : SPIE – The International Society for Optical Engineering, 2006 10 p.[Archívne číslo: 59855]

AFC025 ČIŽMÁR, Anton – PLEVA, Matúš: Prenos dát po nn rozvodnej sieti v testovacej aplikácii na TU v Košiciach / – 2006. – 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Komunikace po silnoproudých vedeních nn a vn : Perspektiva využití technologií PLC/BPL : sborník anotací k vystoupením na konferenci s mezinárodní účastí : 5. a 6. října 2006, Praha. – Praha : ČVUT, 2006 P. 1-46.[Archívne číslo: 97217]

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách(21)

AFD001 FORIŠ, Peter – HOVANČÁK, Rastislav – LEVICKÝ, Dušan: Color digital image watermarking based on HVS model in DCT domain / – 2006. In: Radioelektronika 2006. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2006 S. 234-237. – ISBN 8022723886[Archívne číslo: 49855]

AFD002 HOVANČÁK, Rastislav – FORIŠ, Peter – LEVICKÝ, Dušan: Steganography based on DWT transform / – 2006. In: Radioelektronika 2006 : 16. Medzinárodná česko-slovenská vedecká konferencia : 25.-26.4.2006, Bratislava. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2006 S. 149-152. – ISBN 8022723886[Archívne číslo: 49863]

AFD003 RIDZOŇ, Radovan: Exploitation of the log-polar mapping in digital watermarking / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 113-114. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50114]

AFD004 SOCHOVÁ, Lenka: ADC look-up table based post correction method combined with averaging filter and dithering / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 125-126. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50131]

AFD005 PAVELKA, Pavol: Reducing the peak-to-average power ratio (PAPR) in OFDM / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 103-104. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50140]

AFD006 KASÁR, Miroslav: An algorithm of tracking of human head / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 63-64. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50161]

AFD007 FUTÓ, Juraj: Multifractal Properties of Teleworker Generated Traffic Traces / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 39-40. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50162]

AFD008 ŠIMKA, Martin: Active non-invasive attack on true random number generator / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 129-130. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50170]

AFD009 ONDÁŠ, Stanislav: VoiceXML-based sporen language interactive system / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : 6. Conference : 17.5.2006, Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 97-98. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50184]

AFD010 ČOPJAN, Ľubomír: MOE algorithm for CDMA interference rejection / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 29-30. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50186]

AFD011 PALUBOVÁ, Henrieta: OFDM system for broadband communication / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 101-102. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50193]

AFD012 MIRILOVIČ, Michal: Slovak text data collection for use in stochastic language modeling / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 91-92. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50198]

AFD013 ŠTEFANIŠIN, Radoslav: Differential coding of hierarchical field of motion vectors / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 S. 131-132. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 50223]

AFD014 KASÁR, Miroslav – MIHALÍK, Ján – ZAVACKÝ, Jozef: Design of basis of eigenfaces / – 2006. In: Nové smery v spracovaní signálov 8. – Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Š., 2006 S. 182-187. – ISBN 8080402949[Archívne číslo: 50235]

AFD015 MARCHEVSKÝ, Stanislav – GALAJDA, Pavol – BENČO, Stanislav – PILLÁR, Slavomír – RATICA, Jozef: Infraštruktúra pre príjem paketovo-orientovaných e-learningových služieb poskytovaných cez satelit / – 2006. In: Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. Sekcia č. 4, Automatizácia a informatizácia v riadení procesov. – Zvolen : TU, 2006 S. 81-87. – ISBN 8022816515[Archívne číslo: 52771]

AFD016 GALAJDA, Pavol – MARCHEVSKÝ, Stanislav – BENČO, Stanislav: Mobilné služby poskytované v modernej informačnej spoločnosti = Mobile services offer by modern information society / – 2006. In: Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. Sekcia č. 4, Automatizácia a informatizácia v riadení procesov. – Zvolen : TU, 2006 S. 50-56. – ISBN 8022816515 [Archívne číslo: 52901]

AFD017 JUHÁR, Jozef – ONDÁŠ, Stanislav – DOBOŠ, Ľubomír – ČIŽMÁR, Anton – RUSKO, Milan – TRNKA, Marián – ROZINAJ, Gregor – JARINA, Roman: Speech interface for information extraction from the internet through telephone network / – 2006. In: ACOUSTICS High Tatras 06. – [Bratislava : Slovak Academy of Science], 2006 S. 96-99. – ISBN 8022816736 [Archívne číslo: 54384]

AFD018 LIHAN, Slavomír – MIRILOVIČ, Michal – ČIŽMÁR, Anton – JUHÁR, Jozef: Annotation of noisy speech database recorded in car environment / – 2006. In: ACOUSTICS High Tatras 06. – [Bratislava : Slovak Academy of Science], 2006 S. 126-129. – ISBN 8022816736[Archívne číslo: 54385]

AFD019 LIHAN, Slavomír – JUHÁR, Jozef: Comparison of two slovak speech databases in speech recognition tests / – 2006. In: ACOUSTICS High Tatras 06. – [Bratislava : Slovak Academy of Science], 2006 S. 130-133. – ISBN 8022816736[Archívne číslo: 54386]

AFD020 JUHÁR, Jozef – ONDÁŠ, Stanislav: Hlasom ovládané informačné portály v slovenčine: Vízia, alebo možná realita? / – 2006. In: INFOSEM 2006. – Bratislava : Inštitút informatiky a štatistiky, 2006 S. 106-113. [Archívne číslo: 54454]

AFD021 DROTÁR, Peter – GAZDA, Juraj – ZVADA, Vojtech: Multi-user receivers for MCCDMA transmission systems / – 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : Elfa, 2006 P. 155-156. – ISBN 8080860351[Archívne číslo: 86406]

AFF – Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií(1)

AFF001 JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Acoustic modeling in specch communication interfaces / – 2006. In: ACOUSTICS High Tatras 06. – [Bratislava : Slovak Academy of Science], 2006 S. 29. – ISBN 8022816736[Archívne číslo: 54387]

BCK – Kapitoly v učebniciach a učebných textoch(1)

BCK001 ŠALIGA, Ján: Introduction to ADC testing 1 : definition of basic parameters / – 2006. In: 6th Summer School on “ADC & DAC Metrology”. – Benevento : University of Sannio, 2006 78 p.[Archívne číslo: 54309]

BEE – Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)(1)

BEE001 ŠALIGA, Ján: ADC test library in C / – 2006. In: 6th Summer School on “ADC & DAC Metrology”. – Benevento : University of Sannio, 2006 7 p.[Archívne číslo: 54310]

GAI – Výskumné štúdie a priebežné správy(1)

GAI001 DADO, Milan – PODHRADSKÝ, Pavol – BRINDZA, Ján – DROZDOVÁ, Matilda – DÚHA, Ján – GAZDÍKOVÁ, Viola – HRONEC, Rudolf – KLIMO, Martin – LEVICKÝ, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MIŠÚT, Martin – MUŽÍK, Jozef – POLEC, Jaroslav – TRÚCHLY, Peter: Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní v rámci štátneho programu výskumu a vývoja Budovanie informačnej spoločnosti : záverečná správa – I. časť / – Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, – 2006. – [1117 s].[Archívne číslo: 59073]

Up →

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Awards
Department news