Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Announcements
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(3)

AAB001 LEVICKÝ, Dušan: Kryptografia v informačnej bezpečnosti / – 1. vyd. – Košice : Elfa – 2005. – 266 s.. – ISBN 80-8086-022-X.[Archívne číslo: 45844]

AAB002 DOBOŠ, Ľubomír – JAKAB, František: Multimédia v mobilných sieťach / – 1. vyd – Košice : Elfa, – 2005. – 196 s. – ISBN 80-8086-000-9.[Archívne číslo: 47070]

AAB003 DOBOŠ, Ľubomír – JAKAB, František: Multimedia delivery in mobile environments / – 1. vyd – Košice : Elfa, – 2005. – 139 s. – ISBN 80-89066-98-4.[Archívne číslo: 47080]

ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách(5)

ACB001 BUCKO, Jozef – DELINA, Radoslav – GROHOĽ, Milan – HOROVČÁK, Pavel – LAVRIN, Anton – LEVICKÝ, Dušan – MIHÓK, Peter – ŠEVEC, Sergej – VODZINSKÝ, Vladimír – GRAJCÁROVÁ, Ľ. – ČIŽMÁRIKOVÁ, K. – ČIŽMÁRIK, M.: TeZEK – Technológie znalostnej ekonomiky / – Košice : TU, – 2005. – 1 elektronický optický disk (CD-ROM). – ISBN 80-8073-319-8.[Archívne číslo: 39691]

ACB002 TURÁN, Ján – GAMEC, Ján: Mikrovlnová technika 2 : špeciálne vedenia, rezonátory, obvody a prvky / – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita, – 2005. – 280 s.. – ISBN 80-88922-98-4.[Archívne číslo: 40633]

ACB003 TURÁN, Ján – GAMEC, Ján: Mikrovlnová technika 1 : mikrovlnové vedenia a vlnovody / – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita, – 2005. – 207 s.. – ISBN 80-88922-97-6.[Archívne číslo: 40641] ACB004 TURÁN, Ján: Optoelektronika : Prednášky – prezentácie / – 1. vyd. – Košice : TU, – 2005. – 153 s.. – ISBN 80-89082-07-6.[Archívne číslo: 42908]

ACB005 BENČO, Stanislav – FORIŠ, Peter – KLENOVIČOVÁ, Zita – GALAJDA, Pavol – GREGA, Marián – HOVANČÁK, Rastislav – LEVICKÝ, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav – RIDZOŇ, Radovan – ČEPEL, Peter – DEKAN, Roman – DÚHA, Ján – FABIÁN, Borislav – HRONEC, Rudolf – LIZÚCH, Peter – MEDVECKÝ, Martin – MIKÓCZY, Eugen – PAULÍNY, Martin – PILLÁR, Slavomír – PIROHOVIČ, Pavel – PODHRADSKÝ, Pavol – POĽAŠKO, Michal – RÓKA, Rastislav – STANISLAV, Marek – ŠEVEC, Sergej – TEKEL, Milan – TURCSÁNY, Matúš – URÍČEK, Miroslav – VACULÍK, Martin – VESTENICKÝ, Martin – WIESER, Vladimír – KOTULIAK, Ivan: Multimedia ICT technologies, network platforms and multimedia services / – 1. vyd – Bratislava : STU, – 2005. – 350 s. – ISBN 80-227-2310-X.[Archívne číslo: 45017]

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch(2)

ADC001 SERRA, António Cruz – SILVA DA, Manuel Fonseca – RAMOS, Pedro M. – MARTINS, Raul Carneiro – MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján: Combined spectral and histogram analysis for fast ADC testing / – 2005. In: IEEE transactions on instrumentation and measurement. Vol. 54, no. 4 (2005), p. 1617-1623. – ISSN 0018-9456[Archívne číslo: 39790]

ADC002 FISCHER, Viktor – DRUTAROVSKÝ, Miloš – CHODOWIEC, Pawel – GRAMAIN, Francois: InvMixColumn Decomposition and Multilevel Resource Sharing in AES Implementations / – 2005. In: IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems. Vol. 13, no. 8 (2005), p. 989-992. – ISSN 1063-8210[Archívne číslo: 40905]

ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch(10)

ADE001 LEVICKÝ, Dušan – ŠURIN, Stanislav: Codebook code division multiple access image steganography / – 2005. In: Radioengineering. Vol. 14, no. 1 (2005), p. 41-45. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 36776]

ADE002 TURÁN, Ján – BOJKOVIC, Zoran – FILO, Peter – SAMČOVIC, Andreja: Signal Processing with Continuous Kernel Hough Transform / – 2005. In: Facta Universitatis (NIŠ). Vol. 18, no. 1 (2005), p. 113-126. [Archívne číslo: 37034]

ADE003 KOLLÁR, Martin – ŠALIGA, Ján: The principle of new sigma delta modulation technique based upon the use of a flip-flop / – 2005. In: Informacije MIDEM. Vol. 35, no. 1 (2005), p. 28-33. – ISSN 0352-9045[Archívne číslo: 39795]

ADE004 PELZL, Jan – ŠIMKA, Martin – KLEINJUNG, Thorsten – FRANKE, Jens – PRIPLATA, Christine – STAHLKE, Colin – DRUTAROVSKÝ, Miloš – FISCHER, Viktor – PAAR, Christof: Areatime efficient hardware architecture for factoring integers with the elliptic curve method / – 2005. In: IEE Proceedings. Vol. 152, no. 1 (2005), p. 67-78. – ISSN 1747-0722 Spôsob prístupu: http://http://link.aip.org/link/?IIS/152/67/1. [Archívne číslo: 42727]

ADE005 TURÁN, Ján – BOJKOVIC, Zoran – OVSENÍK, Ľuboš: Software tool for trace transform image processing / – 2005. In: Tehnika. Vol. 60, no. 3, (2005), p. 1-8. – ISSN 0040-2176[Archívne číslo: 43437]

ADE006 SERRA CRUZ, A. – DAPONTE, P. – MICHAELI, Linus: ADC and DAC modelling and testing – state of the art / – 2005. In: Metrology and Measurement Systems. Vol. 12, no. 3 (2005), p. 231-248. – ISSN 0860-8229 Spôsob prístupu: http://www.metrology.pg.gda.pl/. [Archívne číslo: 45223]

ADE007 ŠURIN, Stanislav: Steganografia v oblasti rozprestretého spektra / – 2005. In: Slaboproudý obzor. Roč. 61, č. 2 (2005), s. 8-13. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 50558]

ADE008 LEVICKÝ, Dušan – RIDZOŇ, Radovan – KLENOVIČOVÁ, Zita: Bezpečnosť multimédií z pohľadu ochrany ich obsahu a autorských práv / – 2005. In: Slaboproudý obzor. Vol. 61, no. 3 (2005), p. 20-23. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 56706]

ADE009 MACEKOVÁ, Ľudmila – GALAJDA, Pavol – PALUBOVÁ, Henrieta: Bezdrôtové komunikácie prostredníctvom HAP, platforiem plávajúcich v stratosfére / – 2005. In: Slaboproudý obzor. Vol. 61, no. 4 (2005), p. 1-6. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 65146]

ADE010 GAMEC, Ján – GAMCOVÁ, Mária: Chyby v oblasti vektorov pohybu a ich štatistická analýza / – 2005. In: Slaboproudý obzor. Vol. 6, no. 4 (2005), p. 11-16. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 65148]

ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch(11)

ADF001 BOJKOVIC, Zoran – TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Towards to multimedia across wireless / – 2005. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 56, č. 1-2 (2005), s. 9-14. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 35158]

ADF002 ZAVACKÝ, Jozef – MIHALÍK, Ján: Algoritmus výpočtu waveletov pomocou banky zrkadlových filtrov An algorithm for calculation of wavelets by using quadrature mirror filter bank/ – 2005. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 5, č. 1 (2005), s. 42-49. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 35985]

ADF003 TURÁN, Ján – FUTÓ, Juraj: Stochastic representation of teleworker activities in ethernet networks / – 2005. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 5, č. 1 (2005), s. 18-21. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 36084]

ADF004 KOCUR, Dušan – HENDEL, Imrich: PWL vs. conventional microstatistic digital filters / – 2005. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 5, č. 1 (2005), s. 22-26. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 36088]

ADF005 MICHAELI, Linus – MICHALKO, Peter – ŠALIGA, Ján: ADC testing by decomposition of the error model / – 2005. In: Measurement Science Review. Roč. 5, č. 1 (2005), s. 39-42. – ISSN 1335-8871 Spôsob prístupu: http://www.measurement.sk/2005/S1/p1.html. [Archívne číslo: 38223]

ADF006 MIHALÍK, Ján – ŠTEFANIŠIN, Radoslav: Entropické kódovanie v štandardných videokodekoch / – 2005. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 5, č. 2 (2005), s. 36-43. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 39661]

ADF007 TRAN MINH, S. – KONYHA, Lajos – ENYEDI, Balázs – FAZEKAS, Kálmán – TURÁN, Ján: Deployment of Constrained Delaunay Mesh in VOP Shape and Texture Coding / – 2005. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 56, č. 7-8 (2005), s. 189-194. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 41371]

ADF008 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján ml.: Optically Powered Fiber Optic Sensors / – 2005. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 5, č. 3 (2005), s. 29-35. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 43428]

ADF009 GAMCOVÁ, Mária – MARCHEVSKÝ, Stanislav – GAMEC, Ján: Lokalizácia pozície chyby estimácie pohybu = Localisation of Motion Estimation Error Position / – 2005. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 5, č. 3 (2005), s. 65-69. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 43436]

ADF010 GREGA, Marián – ČOPJAN, Ľubomír – MARCHEVSKÝ, Stanislav – BENČO, Stanislav: Possibility of using Network Simulator (NS-2) for modeling satellite networks / – 2005. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 5, č. 4 (2005), s. 35-38. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 46782]

ADF011 PAPAJ, Ján: Manažment rečových dialógových systémov = Management of spoken dialoque systems / – 2005. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 5, č. 1 (2005), s. 57-60. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 85843]

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(21)

AEC001 ČÍŽOVÁ, Jana – KOCUR, Dušan – MARCHEVSKÝ, Stanislav: The methods of threshold decomposer design for MSF-MUD receiver / – 2005. In: Radioelektronika 2005. – Brno : University of Technology, 2005 S. 120-123. – ISBN 8021429046[Archívne číslo: 37076]

AEC002 TURÁN, Ján – FILO, Peter: Invariant image retrieval system using trace transform / – 2005. In: Radioelektronika 2005. – Brno : University of Technology, 2005 S. 136-139. – ISBN 8021429046[Archívne číslo: 37156]

AEC003 FUTÓ, Juraj: Teleworker sessions planning by stochastic model in Ethernet networks / – 2005. In: Radioelektronika 2005. – Brno : University of Technology, 2005 S. 420-423. – ISBN 8021429046[Archívne číslo: 37157]

AEC004 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Possible architectures of optically powered fiber optic sensors / – 2005. In: Radioelektronika 2005 : 15. International Czech – Slovak scientific conference : Brno, 3.-4.5.2005. – Brno : University of Technology, 2005 P. 279-282. – ISBN 8021429046[Archívne číslo: 37158]

AEC005 ŠTEFANIŠIN, Radoslav – MIHALÍK, Ján: Hierarchical Videocodec / – 2005. In: Radioelektronika 2005. – Brno : University of Technology, 2005 S. 159-162. – ISBN 8021429046[Archívne číslo: 37198]

AEC006 TURÁN, Ján – BOJKOVIC, Zoran – SAMCOVIC, Andreja: Object detection and tracking in video surveillance systems / – 2005. In: Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. – Trondheim : Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems, 2005 S. 113-116. – ISBN 8299710502[Archívne číslo: 37829]

AEC007 PAVELKA, Pavol – GALAJDA, Pavol – FISCHER, Viktor: Crypto FPGA a step towards a new class of flexible security devices / – 2005. In: Radioelektronika 2005. – Brno : University of Technology, 2005 P. 397-400. – ISBN 8021429046[Archívne číslo: 38799]

AEC008 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – ÁDÁM, Tihamér – KANE, Amadou: Optically powered fiber optic sensor architectures / – 2005. In: ICCC ’2005 : volume 1 : 6. medzinárodná konferencia : Miškolc, 24.-27.5.2005. – Miskolc : University of Miskolc, 2005 P. 535-542. – ISBN 9636616450[Archívne číslo: 38858]

AEC009 KOCUR, Dušan – ČÍŽOVÁ, Jana – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Sub-Optimum MSF-MUD for CDMA Systems / – 2005. In: Special Topics on 4G Technologies. – [s.l.]:[s.n.], 2005 P. 65-71.[Archívne číslo: 39436]

AEC010 KOLLÁR, Martin – MICHALKO, Peter: A New Analog-to-Digital Converters Differential Nonlinearity Testing Method / – 2005. In: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation. – Gdynia : IMEKO, 2005 S. 557-562. – ISBN 8389786370[Archívne číslo: 40379]

AEC011 MICHAELI, Linus – MICHALKO, Peter – ŠALIGA, Ján: Identification of Unified ADC Error Model by Triangular Testing Signal / – 2005. In: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation. – Gdynia : IMEKO, 2005 P. 605-610. – ISBN 8389786370[Archívne číslo: 40381]

AEC012 KOLLÁR, Martin – MICHAELI, Linus – ŠALIGA, Ján: Parameters of Band Pass sigma delta ADC and the Comparison with the Standard Ones / – 2005. In: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation. – Gdynia : IMEKO, 2005 S. 617-621. – ISBN 8389786370[Archívne číslo: 40383]

AEC013 CRUZ SERRA, A. – DAPONTE, P. – MICHAELI, Linus: ADC and DAC Modelling and Testing State of the Art / – 2005. In: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation. – Gdynia : IMEKO, 2005 S. 1-11. – ISBN 8389786370[Archívne číslo: 40392]

AEC014 FORIŠ, Peter – LEVICKÝ, Dušan: A new DWT-domain perceptual watermarking technique for color images / – 2005. In: RTT 2005 : 6. International conference : Hradec nad Moravicí, 12.-14.9.2005. – Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2005 P. 1-6. – ISBN 8024808978[Archívne číslo: 40630]

AEC015 ŠIMKA, Martin – PELZL, Jan – KLEINJUNG, Thorsten – FRANKE, Jens – PRIPLATA, Christine – STAHLKE, Colin – DRUTAROVSKÝ, Miloš – FISCHER, Viktor – PAAR, Christof: Hardware factorization based on elliptic curve method / – 2005. In: FCCM 2005 : 13.Annual IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines : Napa Valley, California, 17.-20.4.2005. – [s.l.]:IEEE Computer Society Press, 2005 P. 107-116. – ISBN 0769524451.[Archívne číslo: 40997]

AEC016 FILO, Peter – TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – FAZEKAS, Kálmán: Trace transform based invariant feature extraction system / – 2005. In: IWSSIP 2005 : 12. International Workshop : Chalkida, 22.-24.9.2005. – Chalkida : InderScience Publishers, 2005 P. 185-188. – ISBN 0907776221.[Archívne číslo: 41373]

AEC017 TURÁN, Ján – BOJKOVIC, Zoran – FILO, Peter – OVSENÍK, Ľuboš: Invariant image recognition experiment with Trace Transform / – 2005. In: TELSIKS 2005. Volume 1. – Niš : UNIGRAF, 2005 P. 189-192. – ISBN 8685195284[Archívne číslo: 41374]

AEC018 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – FILO, Peter – TURÁN, Ján: WWW – Based Remote Access to Engineering Laboratory / – 2005. In: TELSIKS 2005. Volume 1. – Niš : UNIGRAF, 2005 P. 39-44. – ISBN 8685195284[Archívne číslo: 41375]

AEC019 OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján: Web-riadené laboratórium: Optický vláknový refraktometer / – 2005. In: Optické komunikace 2005. – Praha : Agentura Action M, 2005 P. 111-120. – ISBN 8086742105[Archívne číslo: 42880]

AEC020 ŽGANK, Andrej – KAČIČ, Zdravko – DIEHL, Frank – JUHÁR, Jozef – LIHAN, Slavomír – VICSI, Klara – SZASZAK, Gyorgy: Graphemes as basic units for crosslingual speech recognition / – 2005. In: ASIDE 2005. – Aalborg : Aalborg University, 2005 P. 23-27. – ISBN 8790834852[Archívne číslo: 43458]

AEC021 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – FILO, Peter – TURÁN, Ján – FAZEKAS, Kálmán: Multimedia courseware: applied photonics / – 2005. In: Proceedings ELMAR-2005. – Zagreb : University of Zagreb, 2005 P. 167-170. – ISBN 8685195276[Archívne číslo: 43888]

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(31)

AED001 MICHAELI, Linus – MICHALKO, Peter – ŠALIGA, Ján: ADC testing by decomposition of the error model / – 2005. In: Measurement 2005. – Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2005 S. 97-100. – ISBN 8096740288[Archívne číslo: 37604]

AED002 GAMCOVÁ, Mária: Statistical analysis of motion vectors / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : 25.5.2005, Košice : proceedings from conference and competition. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 43-44. – ISBN 80-969224-4-0[Archívne číslo: 37681]

AED003 RIDZOŇ, Radovan: Digital watermarks robust against the geometrical attacks / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 101-102. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 37740]

AED004 FORIŠ, Peter: DWT-domain perceptual watermarking for color images / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 37-38. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 37799]

AED005 KASÁR, Miroslav: Facial appearance model / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 67-68. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 37800]

AED006 FILO, Peter: Trace transform based invariant image recognition / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 35-36. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 37841]

AED007 MIRILOVIČ, Michal: Sphinx 4 – tool for speech recognition / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 87-88. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 37880]

AED008 MICHALKO, Peter: The unified error model for ADC testing / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 85-86. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 37921]

AED009 VARCHOL, Peter: Biometric security systems / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 125-126. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 37925]

AED010 ŠIMKA, Martin: FPGA implementation of elliptic curve method for factorization / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 113-114. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 37950]

AED011 SOCHOVÁ, Lenka: Integral nonlinearity and quantization noise correction of analog to digital converters / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 107-108. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 37979]

AED012 ONDÁŠ, Stanislav: VoiceXML interpreters / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 97-98. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 38016]

AED013 GREGA, Marián: VoIP traffic in multi-layered satellite network / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 49-50. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 38116]

AED014 ČOPJAN, Ľubomír: Serial and parallel concatenated turbo codes / – 2005. In: 5th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. – Košice : EQUILIBRIA, 2005 S. 29-30. – ISBN 8096922440[Archívne číslo: 38125]

AED015 PODHRADSKÝ, Pavol – MIKÓCZY, Eugen – GAMCOVÁ, Mária – MARCHEVSKÝ, Stanislav – DÚHA, Ján – IMRIŠKA, Daniel: E-Learning platforms based on converged networks / – 2005. In: Proceedings EC-SIP-M 2005. – Bratislava : STU, 2005 S. 368-371. – ISBN 802272257X[Archívne číslo: 40055]

AED016 GREGA, Marián – ČOPJAN, Ľubomír – MARCHEVSKÝ, Stanislav – BENČO, Stanislav: Simulation of Satellite Networks in NS-2 Enviroment / – 2005. In: Proceedings EC-SIP-M 2005. – Bratislava : STU, 2005 S. 407-412. – ISBN 802272257X[Archívne číslo: 40086]

AED017 ONDÁŠ, Stanislav – JUHÁR, Jozef: Dialog manager based on the VoiceXML interpreter / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005 : 6. International conference : 13-14.9.2005, Košice. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 80-83. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40278]

AED018 ŠIMKA, Martin – DRUTAROVSKÝ, Miloš – FISCHER, Viktor: Randomness Extraction Method Based on Rationally Related Clock Signals / – 2005. In: Proceedings of the DSP – MCOM 2005. – Košice : Technická univerzita, 2005 S. 190-193. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40292]

AED019 DRUTAROVSKÝ, Miloš: An Implementation of High Performance IIR Filtration on 2-MAC Blackfin DSP Architecture / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 110-113. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40307]

AED020 SOCHOVÁ, Lenka: Comparison of various structures for INL correction of ADC / – 2005. In: Proceedings of the DSP – MCOM 2005. – Košice : Technická univerzita, 2005 S. 178-181. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40312]

AED021 BOJKOVIC, Zoran – TURÁN, Ján: Key challenges in video based surveillance systems / – 2005. In: Proceedings of the DSPMCOM 2005. – Košice : TU, 2005 S. 1-6. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40340]

AED022 FILO, Peter – TURÁN, Ján – BOJKOVIC, Zoran – OVSENÍK, Ľuboš – SAMČOVIC, Andreja: Nonlinear system parameters estimation based on CKHT / – 2005. In: Proceedings of the DSPMCOM 2005. – Košice : TU, 2005 S. 19-22. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40341]

AED023 SAMČOVIC, Andreja – BOJKOVIC, Zoran – TURÁN, Ján: Blocking reduction for image coding / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005 : 6. International conference : Košice, 13.-14.9.2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 35-38. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40343]

AED024 ŠALIGA, Ján – MICHAELI, Linus – HOLCER, Roland: Comparison of sinewave and exponential histogram noise sensitivity / – 2005. In: Proceedings of the DSP – MCOM 2005. – Košice : Technická univerzita, 2005 S. 186-189. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40588]

AED025 GAMCOVÁ, Mária – MARCHEVSKÝ, Stanislav – GAMEC, Ján: Statistical analysis of errors in motion vectors fields / – 2005. In: Proceedings of the DSPMCOM 2005. – Košice : TU, 2005 S. 27-30. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40624]

AED026 ČOPJAN, Ľubomír – MARCHEVSKÝ, Stanislav – KOCUR, Dušan – BENČO, Stanislav: Turbo blind multiuser detection for CDMA / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 106-109. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40628]

AED027 GALAJDA, Pavol – ŠPÁNY, Viktor – GUZAN, Milan: The state space mystery with virtual saddle point in memory cell / – 2005. In: Proceedings of the DSP – MCOM 2005. – Košice : TU, 2005 S. 147-150. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40639]

AED028 MACEKOVÁ, Ľudmila – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Myriad filters for image Sequences processing / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 122-125. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40657]

AED029 PAVELKA, Pavol – GALAJDA, Pavol: Implementing a Software Defined Radio (SDR) Blocks on Reconfigurable Architecture / – 2005. In: Proceedings of the DSP – MCOM 2005. – Košice : Technická univerzita, 2005 S. 170-173. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40758]

AED030 KOCUR, Dušan – ČÍŽOVÁ, Jana – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Multi-channel microstatistic filter design for microstatistic Multi-user receiver / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 114-117. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40841]

AED031 MARCHEVSKÝ, Stanislav – PODHRADSKÝ, Pavol – PILLÁR, Slavomír – GAMCOVÁ, Mária: Trends in E-learning services delivery via current satellite systems / – 2005. In: ICETA 2005. – Košice : Elfa, 2005 S. 397-402. – ISBN 8080860166[Archívne číslo: 43483]

AEE – Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(1)

AEE001 KOCUR, Dušan – KOŠČ, Peter: Doporučenia pre inštitucionálnu implementáciu e-learning technológií / – 2005. In: BELCOM’05. – Praha : ČVUT, 2005 6 p. – ISBN 8001029239[Archívne číslo: 33783]

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách(14)

AFC001 FORIŠ, Peter – LEVICKÝ, Dušan: A new perceptual image watermerking method in DWT domain / – 2005. In: Radioelektronika 2005 : 15. International Czech – Slovak scientific conference : Brno, 3.-4.5.2005. – Brno : University of Technology, 2005 P. 155-158. – ISBN 8021429046[Archívne číslo: 37080]

AFC002 RIDZOŇ, Radovan – LEVICKÝ, Dušan: Robust watermarks in digital images / – 2005. In: Radioelektronika 2005. – Brno : University of Technology, 2005 P. 358-361. – ISBN 8021429046[Archívne číslo: 37104]

AFC003 FILO, Peter – TURÁN, Ján – FAZEKAS, Kálmán – OVSENÍK, Ľuboš – PAĽOVÁ, Dana: Invariant image processing using trace transform / – 2005. In: Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. – Trondheim : Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems, 2005 P. 37-42. – ISBN 8299710502[Archívne číslo: 37822]

AFC004 ŽIBERT, Janez – MIHELIČ, France – MARTENS, Jean-Pierre – MEINEDO, Hugo – NETO, Joao – DOCIO, Laura – GARCIA-MATEO, Carmen – DAVID, Petr – ZDANSKY, Jindrich – PLEVA, Matúš – ČIŽMÁR, Anton – ŽGANK, Andrej – KAČIČ, Zdravko – TELEKI, Csaba – VISCI, Klara: COST278 broadcast news segmentation and speaker clustering evaluation / – 2005. In: Interspeech 2005. – Bonn : Universität Bonn, 2005 P. 629-632. – ISSN 1018-4074[Archívne číslo: 40587]

AFC005 LEVICKÝ, Dušan – FORIŠ, Peter – KLENOVIČOVÁ, Zita – RIDZOŇ, Radovan: Digital right management / – 2005. In: RTT 2005. – Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2005 4 p. – ISBN 8024808978[Archívne číslo: 40636]

AFC006 LIHAN, Slavomír – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Crosslingual and bilingual speech recognition with slovak and czech SpeechDat-E databases / – 2005. In: Interspeech 2005. – Bonn : Universität Bonn, 2005 P. 225-228. – ISBN 10184074[Archívne číslo: 40735]

AFC007 HOVANČÁK, Rastislav – LEVICKÝ, Dušan: Hybrid multiple embedding watermarking technique in color images / – 2005. In: RTT 2005. – Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2005 4 p. – ISBN 8024808978[Archívne číslo: 40785]

AFC008 RIDZOŇ, Radovan – KLENOVIČOVÁ, Zita – LEVICKÝ, Dušan: Digital watermarking: principles, systems and sttacks / – 2005. In: RTT 2005. – Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2005 5 p. – ISBN 8024808978[Archívne číslo: 40788]

AFC009 VARCHOL, Peter – LEVICKÝ, Dušan – JUHÁR, Jozef: Biometrics – new trends and approaches in security systems / – 2005. In: RTT 2005. – Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2005 6 p. – ISBN 8024808978[Archívne číslo: 40849]

AFC010 GALAJDA, Pavol – MARCHEVSKÝ, Stanislav – KOCUR, Dušan – BENČO, Stanislav: Mobile learning at the Technical University of Košice / – 2005. In: INES 2005. – [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005 P. 233-237. – ISBN 0780394747[Archívne číslo: 42158]

AFC011 GUZAN, Milan – GALAJDA, Pavol – PIVKA, Ladislav – ŠPÁNY, Viktor: Element of singularity is a key to laws of chaos / – 2005. In: Radioelektronika 2005. – Brno : University of Technology, 2005 P. 33-36. – ISBN 8021429046[Archívne číslo: 42270]

AFC012 BOROŠKA, Ján – STANOVÁ, Eva – DRUTAROVSKÝ, Miloš: Optymalizacja przekroju liny stalowej typu SEAL / – 2005. In: Transport szybowy 2005. – Zakopané : Gliwice, Komdrug-Komag Sp.z o.o., 2005 P. 111-116. – ISBN 839226813X[Archívne číslo: 42651]

AFC013 ŠIMKA, Martin – DRUTAROVSKÝ, Miloš – FISCHER, Viktor: Embedded true random number generator in actel FPGAS / – 2005. In: Crach 2005. – Leuven, 2005 7 p. [Archívne číslo: 42903]

AFC014 PAĽOVÁ, Dana – TURÁN, Ján – BOJKOVIČ, Zoran: Invariant image recognition using trace transform and function of autocorrelation / – 2005. In: Eurocon 2005. – Belgrade : ETF University, 2005 P. 187-190. – ISBN 1424400503[Archívne číslo: 43439]

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách(10)

AFD001 HOVANČÁK, Rastislav – FORIŠ, Peter – LEVICKÝ, Dušan: Watermarking Techniques Based on HVS Model Using DWT Transform / – 2005. In: Proceedings EC-SIP-M 2005. – Bratislava : STU, 2005 S. 388-393. – ISBN 802272257X[Archívne číslo: 40085]

AFD002 MIRILOVIČ, Michal – LIHAN, Slavomír – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Slovak speech recognition based on Sphinx-4 and SpeechDat SK / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 76-79. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40275]

AFD003 PLEVA, Matúš – JUHÁR, Jozef – ČIŽMÁR, Anton: Speech detection in the broadcast news processing / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 84-85. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40297]

AFD004 VARCHOL, Peter – JUHÁR, Jozef – LEVICKÝ, Dušan: An experiment with HMM based speaker identification system trained on SpeechDat Slovak database / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 94-97. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40311]

AFD005 LIHAN, Slavomír – JUHÁR, Jozef – DOBOŠ, Ľubomír: Bilingual speech recognition system for Slovak and Czech / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 72-75. – ISBN 8080733139 Spôsob prístupu: http://www.kemt.fei.tuke.sk/DSPMCOM/. [Archívne číslo: 40590]

AFD006 FORIŠ, Peter – LEVICKÝ, Dušan: HVS models for digital image processing and watermarking / – 2005. In: Proceedings of the DSPMCOM 2005 : 6. international conference : Košice : 13.-14.9.2005. – Košice : TU, 2005 S. 23-26. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40626]

AFD007 GLADIŠOVÁ, Iveta – DOBOŠ, Ľubomír – JUHÁR, Jozef – ONDÁŠ, Stanislav: Dialog design of the telephone based meteorological information system / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 151-154. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40643]

AFD008 ŠTOFA, Anton – DOBOŠ, Ľubomír: Speech recognition by dynamic time warping / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 90-93. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40680]

AFD009 MOHAMOUD, Omer – DOBOŠ, Ľubomír: Mobile Ad-Hoc network simulation / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 162-165. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40683]

AFD010 DOBOŠ, Ľubomír – ČIŽMÁR, Anton – GORIĽ, Jozef: Fuzzy Based Call Admission Control for Wireless Networks / – 2005. In: Proceedings of the DSP-MCOM 2005. – Košice : Technical university of Košice, 2005 S. 139-142. – ISBN 8080733139[Archívne číslo: 40779]

BCI – Skriptá a učebné texty(4)

BCI001 BUCKO, Jozef – DELINA, Radoslav – HOROVČÁK, Pavel – LAVRIN, Anton – LEVICKÝ, Dušan – MIHÓK, Peter – PODHRADSKÝ, Pavol – RIDZOŇ, Radovan – IBANEZ, Miguel – ŠEVEC, Sergej – VODZINSKÝ, Vladimír: E-commerce / – Bratislava : STU, – 2005. – 314 s. – ISBN 80-227-2290-1.[Archívne číslo: 43324]

BCI002 BÉLAI, Igor – GAMEC, Ján – JURIŠICA, Ladislav – KOVÁČ, Karol – SILVESTRE, Santiago – ŠTURCEL, Ján: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs / – Nitra : AGROGENOFOND, – 2005. – [185]s. – ISBN 80-227-2303-7.[Archívne číslo: 75443]

BCI003 BENČO, Stanislav – ČEPEL, Peter – DEKAN, Roman – DÚHA, Ján – FABIÁN, Borislav – FORIŠ, Peter – GALAJDA, Pavol – GAMEC, Ján – GREGA, Marián – HOVANČÁK, Rastislav – HRONEC, Rudolf – KLENOVIČOVÁ, Zita – KOTULIAK, Ivan – LEVICKÝ, Dušan – LIZÚCH, Peter – MARCHEVSKÝ, Stanislav – MEDVECKÝ, Martin – MIKÓCZY, Eugen – PAULÍNY, Martin – PILLÁR, Slavomír – PIROHOVIČ, Pavel – PODHRADSKÝ, Pavol – POĽAŠKO, Michal – RIDZOŇ, Radovan – RÓKA, Rastislav – STANISLAV, Marek – ŠEVEC, Sergej – TEKEL, Milan – TURCSÁNY, Matúš – URÍČEK, Miroslav – VACULÍK, Martin – VESTENICKÝ, Martin – WIESER, Vladimír: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs / – Nitra : AGROGENOFOND, – 2005. – [466]s. – ISBN 80-227-2310-X.[Archívne číslo: 75445]

BCI004 BRABEC, Zdeněk – BRINGS, Bert – GAMEC, Ján – HOFMAN, Petr – KLUMPP, Dieter – MEDVECKÝ, Martin – PAULÍNY, Martin – POĽAŠKO, Michal: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs / – Nitra : AGROGENOFOND, – 2005. – [194]s. – ISBN 80-227-2306-1.[Archívne číslo: 75446]

BEC – Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)(1)

BEC001 FRANKE, Jens – KLEINJUNG, Thorsten – PAAR, Christof – PELZL, Jan – PRIPLATA, Christine – ŠIMKA, Martin – STAHLKE, Colin: An effcient hardware architecture for factoring integers with the elliptic curve method / – 2005. In: SHARCS 2005. – Paris : Ecrypt, 2005 P. 51-62. – ISBN 2002507932[Archívne číslo: 38665]

BFA – Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)(1)

BFA001 SIMKA, Martin: SHARK-Realizable Hardware Sieving Device for Factoring / – 2005. In: Quo vadis cryptology?. – Warsaw : Enigma, 2005 – ISBN 8391824756[Archívne číslo: 38667]

DAI – Dizertačné a habilitačné práce(1)

DAI001 GAMCOVÁ, Mária – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Nové algoritmy obnovy zašumených vektorov pohybu na báze číslicovej filtrácie : dizertačná práca / – Košice, : – 2005. – 81 s .[Archívne číslo: 45309] Up →

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Awards
Department news