Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Announcements
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(2)

AAB001 LEVICKÝ, Dušan: Multimediálne telekomunikácie : multimédia, technológie a vodoznaky / – Košice : Elfa, – 2002. – 240 s.. – ISBN 80-89066-58-5.[Archívne číslo: 20078]

AAB002 DOBOŠ, Ľubomír – DÚHA, Ján – MARCHEVSKÝ, Stanislav – WIESER, Vladimír: Mobilné rádiové siete / – Žilina : Žilinská univerzita, – 2002. – 311 s. – ISBN 80-7100-936-9.[Archívne číslo: 20498]

ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách(3)

ACB001 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Optoelektronika : (príklady, testy) / – Košice : Harlequin, – 2002. – 251 s.. – ISBN 80-89082-02-5.[Archívne číslo: 18089]

ACB002 TURÁN, Ján: Optoelektronika / – Košice : Harlequin, – 2002. – 309 s.. – ISBN 80-89082-01-7.[Archívne číslo: 18168]

ACB003 GALAJDA, Pavol – LUKÁČ, Rastislav: Elektronické obvody / – Košice : Mercury-Smékal, – 2002. – ISBN 80-89061-59-1.[Archívne číslo: 20422]

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch(3)

ADC001 ARPAIA, Pasquale – GRIMALDI, Domenico – MICHAELI, Linus: ANN-based error reduction for experimentally modeled sensors / – 2002. In: IEEE transactions on instrumentation and measurement. Vol. 51, no. 1 (2002), pp. 23-30. – ISSN 0018-9456[Archívne číslo: 17318]

ADC002 HANSEN, Karsten – REINECKE, Mathias – KLÄR, Helmut – BENČA, Martin: High-speed high-resolution signal processing for multicell silicon drift detectors / – 2002. In: IEEE transactions on nuclear science. Vol. 49, no. 2 (2002), pp. 541-547. – ISSN 0018-9499[Archívne číslo: 17875]

ADC003 MIKULIK, Pavol – ŠALIGA, Ján: Volterra filtering for integrating ADC error correction, based on an a-priori error model / – 2002. In: IEEE transactions on instrumentation and measurement. Vol. 51, no. 4 (2002), pp. 870-875. – ISSN 0018-9456[Archívne číslo: 18079]

ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch(16)

ADE001 KOLLÁR, Martin – ŠPÁNY, Viktor – GABAŠ, Tomáš: Autocompensative system for measurement of the capacitances / – 2002. In: Radioengineering. Vol. 11, no. 2 (2002), p. 26-30. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 0015084]

ADE002 KOLLÁR, Martin: Flip-flop sensor – an offer for increased function of the smart sensors / – 2002. In: Sensors & Transducers e-Digest. No. 9 (2002), 4 p. Spôsob prístupu: http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/Digest_Sept_2002.htm. [Archívne číslo: 17226]

ADE003 GALAJDA, Pavol – KOCUR, Dušan: Chua’s circuit in spread spectrum communication systems / – 2002. In: Radioengineering. Vol. 11, no. 2 (2002), p. 6-10. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 17398]

ADE004 LEVICKÝ, Dušan – HOVANČÁK, Rastislav – KLENOVIČOVÁ, Zita: Technika digitálnych vodoznakov, princípy, systémy a použitie / – 2002. In: Slaboproudý obzor. Vol. 59, no. 1 (2002), p. 1-5. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 17403]

ADE005 MICHAELI, Linus: Parametre analógovo číslicových prevodníkov a statické metódy testovania / – 2002. In: Slaboproudý obzor. Roč. 59, č. 1 (2002), s. P1-P5. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 17414]

ADE006 ŠALIGA, Ján: Testovanie parametrov analógovo-číslicových prevodníkov dynamickými metódami / – 2002. In: Slaboproudý obzor. Roč. 59, č. 1 (2002), s. P6-P11. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 17417]

ADE007 GOTRA, Olexandra – KALITA, Wlodzimierz – SLOSARČÍK, Stanislav – PIETRIKOVÁ, Alena – ŠALIGA, Ján: Thermosensitive IC for relative temperature determination / – 2002. In: Radioengineering. Vol. 11, no. 2 (2002), p. 31-34. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 17523]

ADE008 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – BENČA, Martin – CAROME, Eduard F.: Laboratory equipment type fiber optic refractometer / – 2002. In: Radioengineering. Vol. 11, no. 3 (2002), p. 27-32. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 18076]

ADE009 KOLLÁR, Martin: Formula for the calculation of the equivalent voltage of the flip-flop sensor / – 2002. In: ElectronicsLetters.com. No. 1/10 (2002), p. 1-5. – ISSN 1213-161X Spôsob prístupu: http://www.electronicsletters.com. [Archívne číslo: 18225]

ADE010 NOVIKMEC, Jozef – DOBOŠ, Ľubomír: Mobile access to the Internet / – 2002. In: Radioengineering. Vol. 11, no. 4 (2002), p. 24-29. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 20087]

ADE011 DOBOŠ, Ľubomír – GORIĽ, Jozef: Call admission control in mobile wireless / – 2002. In: Radioengineering. Vol. 11, no. 4 (2002), p. 17-23. – ISSN 1210-2512[Archívne číslo: 20092]

ADE012 LEVICKÝ, Dušan – ŠURIN, Stanislav – KLENOVIČOVÁ, Zita: Štandard na kódovanie statických obrazov JPEG 2000 / – 2002. In: Slaboproudý obzor. Vol. 59, no. 2-3 (2002), p. 1-6. – ISSN 0037-66XX[Archívne číslo: 20399]

ADE013 LEVICKÝ, Dušan – FORIŠ, Peter: Technika digitálnych vodoznakov vo fraktalovom kódovaní statických obrazov / – 2002. In: Slaboproudý obzor. Vol. 59, no. 4 (2002), p. 13-18. – ISSN 0037-668X[Archívne číslo: 21920]

ADE014 TURÁN, Ján – FAZEKAS, Kálman – TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Invariant associative image memory based on STIR and MPEG4 / – 2002. In: Híradástechnika. Vol. 57, no.12 (2002), p. 26-29. – ISSN 0018-2028[Archívne číslo: 23810]

ADE015 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – CAROME, Eduard F. – FAZEKAS, Kálman: Laboratory equipment type fiber optic refractometry system / – 2002. In: Híradástechnika. Vol. 57, no. 12 (2002), p. 44-49. – ISSN 0018-2028[Archívne číslo: 23811]

ADE016 TURÁN, Ján – FARKAŠ, Pavel – PAĽOVÁ, Dana: Discrete radon transform based invariant object recognition system / – 2002. In: Image Processing & Communications. Vol. 8, no. 3 (2002), p. 21-30. – ISSN 1425-140X[Archívne číslo: 44890]

ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch(12)

ADF001 RADOCZI, Peter: Motion estimation via block matching algorithms / – 2002. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Vol. 2, no. 1 (2002), p. 21-26. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 0013754]

ADF002 KOCUR, Dušan – ZETÍK, Rudolf: Volterra filter application in DS-SS receiver for narrowband interference suppresion / – 2002. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 2, č. 1 (2002), s. 56-59. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 0013758]

ADF003 MARCHEVSKÝ, Stanislav – MACEKOVÁ, Ľudmila: Detection and reconstruction of missing data in damaged image sequences / – 2002. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 2, č. 1 (2002), s. 65-68. – ISSN 1335-8243[Archívne číslo: 0013761]

ADF004 KOCUR, Dušan – ZETÍK, Rudolf – GALAJDA, Pavol: Volterra filter application in DS-SS receiver for broadband and narrowband interference suppression / – 2002. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 53, č. 5-6 (2002), s. 132-137. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 17490]

ADF005 KOLLÁR, Martin: The sigma-delta modulator for measurement of the thermal characteristics of the capacitors / – 2002. In: Measurement Science Review. Roč. č. 1 (2002), s. 1-8. – ISSN 1335-8871 Spôsob prístupu: http://www.measurement.sk/2002/S3/Kollar.pdf. [Archívne číslo: 17508]

ADF006 KOLLÁR, Martin: Flip-flop sensor controlled by fast-rise control pulse / – 2002. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 53, č. 1-2 (2002), s. 54-57. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 17510]

ADF007 LUKÁČ, Rastislav – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Root analysis of LUM smoothing techniques / – 2002. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 53, č. 5-6 (2002), s. 157-160. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 20211]

ADF008 LABOVSKÝ, Rastislav – MIHALÍK, Ján: Finite state vector quantization of image by neural networks / – 2002. In: Journal of Electrical Engineering. Vol. 53, no. 9-10 (2002), pp. 261-266. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 20218]

ADF009 HUDEC, Róbert – MARCHEVSKÝ, Stanislav: Weighted adaptive LMS L-filter based on correlation coefficients / – 2002. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 53, č. 9-10 (2002), s. 256-260. – ISSN 1335-3632[Archívne číslo: 20230]

ADF010 MOLNÁR, Vieroslav – TÖRÖK, Csaba – DRUTAROVSKÝ, Miloš: Estimation of parameters and deviations of real pascals scroll with fourier transformation / – 2002. In: Transactions of the Universities of Košice. 2/2002. – Košice : Technická univerzita, 2002 S. 50-54. – ISSN 1335-2334[Archívne číslo: 22262]

ADF011 STANO, Pavol: Analýza tlakových pomerov NTL siete = The analysis of the pressure conditions of the low-pressure net / – 2002. In: Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 8, č. 4 (2002), s. 170-176. – ISSN 1335-1532[Archívne číslo: 28579]

ADF012 LUKÁČ, Rastislav – FISCHER, Viktor – GALAJDA, Pavol: Modelovanie šumových procesov / – 2002. In: Komunikácie. Č. 3 (2002), s. 80-88. – ISSN 1335-4205[Archívne číslo: 29252]

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(13)

AEC001 ARPAIA, Pasquale – MICHAELI, Linus – RAPUANO, Sergio: Compensation of intrinsic nonlinearity of SAR ADCs / – 2002. In: 19th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. – New York : IEEE, 2002 S. 725-732. – ISBN 0780366468[Archívne číslo: 17419]

AEC002 DAPONTE, Pasquale – HOLCER, Roland – HORNIAK, Ľubomír – MICHAELI, Linus – RAPUANO, Sergio: Using an interpolation method for noise shaping in AD converters / – 2002. In: ADDA & EWADC 2002. – Prague : Czech Technical University, 2002 S. 147-150. – ISBN 8001025403[Archívne číslo: 17421]

AEC003 HOLCER, Roland – MICHAELI, Linus: Testing DNL and INL of ADC by the exponentional shaped voltage / – 2002. In: ADDA & EWADC 2002. – Praha : ČVUT, 2002 P. 99-102. – ISBN 8001025403[Archívne číslo: 17447]

AEC004 GRIMALDI, Domenico – MICHAELI, Linus – MICHALKO, Peter: Identification of ADC error model by testing of the chosen code bins / – 2002. In: Electrical measurements and instrumentation. Part 1. – Zagreb : Croatian Metrology Society, 2002 P. 132-137. – ISBN 9539609372[Archívne číslo: 17452]

AEC005 KOLLÁR, Martin: Using of the flip-flop sensor in the sigma- delta modulator for measurement of the thermal characteristics of the capacitors / – 2002. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. – Brno : MSD Brno, 2002 S. 328-331. – ISBN 8021420944[Archívne číslo: 17456]

AEC006 ŠALIGA, Ján – CSERNOK, Szabolc: C-language function class for signal processing at ADC testing / – 2002. In: ADDA & EWADC 2002. – Prague : Czech Technical University, 2002 S. 235-238. – ISBN 8001025403[Archívne číslo: 17486]

AEC007 MIKULÍK, Pavol – ŠALIGA, Ján: Realisation of ADC error correction based on Volterra filtering / – 2002. In: Electrical measurements and instrumentation. Part 1 and Part 2. – Zagreb : Croatian Metrology Society, 2002 S. 142-145. – ISBN 9539609372[Archívne číslo: 18167]

AEC008 FISCHER, Viktor – DRUTAROVSKÝ, Miloš – LUKÁČ, Rastislav: Implementation of 3-D adaptive LUM smoother in reconfigurable hardware / – 2002. In: Field-programmable logic and applications : 12. international conference : Montpellier, 2002. – Berlin : Springer, 2002 P. 720-729. – ISBN 3540441085[Archívne číslo: 18246]

AEC009 FISCHER, Viktor – DRUTAROVSKÝ, Miloš: True random number generator embedded in reconfigurable hardware / – 2002. In: Cryptographic hardware and embedded systems – CHES 2002 : 4.Workshop : Redwood Shores, 13.-15.8.2002. – Redwood Shores : Springer, 2003 P. 415-430. – ISBN 3540004092[Archívne číslo: 18260]

AEC010 DRUTAROVSKÝ, Miloš – FISCHER, Viktor – LUKÁČ, Rastislav: True random number generator in altera ACEX devices / – 2002. In: DCIS2002. – [Cantabria : University of Cantabria]2002 P. 587-592. – ISBN 8481023116[Archívne číslo: 18306]

AEC011 LUKÁČ, Rastislav – FISCHER, Viktor – DRUTAROVSKÝ, Miloš: 3-D adaptative LUM smoother based on reduced set of smoothing levels / – 2002. In: ICECS2002. – Croatia : The IEEE, INC, 2002 P. 871-874. – ISBN 0780375963[Archívne číslo: 18326]

AEC012 LUKÁČ, Rastislav – SMOLKA, B. – GALAJDA, Pavol: Heart dynamics filtered by optimised adaptive median / – 2002. In: EMBEC ’02. Part 1. – Graz : Technische Universität, 2002 P. 1210-1211. – ISBN 3901351620[Archívne číslo: 29253]

AEC013 LUKÁČ, Rastislav – GALAJDA, Pavol – GALAJDOVÁ, Alena: LUM processor with neural decision / – 2002. In: Recent trends in multimedia information processing. – London : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2002 P. 1-7. – ISBN 9812382437[Archívne číslo: 29254]

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(9)

AED001 HOLCER, Roland – MICHALKO, Peter: Parameter identification of the unified ADC error model / – 2002. In: Radiotechnika 2002. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2002 S. 20-23. [Archívne číslo: 17663]

AED002 KOLLÁR, Martin: Flip-flop sensor an offer for increased function of the smart sensors / – 2002. In: Radioelektronika 2002. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2002 4 s.. – ISBN 8022717002[Archívne číslo: 17796]

AED003 GALAJDA, Pavol – GUZAN, Milan – ŠPÁNY, Viktor: Virtual saddle points in state space mystery / – 2002. In: Radioelektronika 2002. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2002 S. 7-10. – ISBN 8022717002[Archívne číslo: 18044]

AED004 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: Optical fiber refractometry system for measurement of liquid refractive index / – 2002. In: COFAX-Telekomunikácie 2002. – Bratislava : [s.n.], 2002 S. P261-P26-2. – ISBN 8096701959[Archívne číslo: 18189]

AED005 ŠIMKA, Martin – FISCHER, Viktor: Montgomery multiplication coprocessor for Altera NIOS embedded processor / – 2002. In: Electronic computers and informatics ’2002. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 206-211. – ISBN 8070998792[Archívne číslo: 18331]

AED006 NOVIKMEC, Jozef – DOBOŠ, Ľubomír: Mobility support in IPv6 / – 2002. In: COFAX-Telekomunikácie 2002. – Bratislava : [s.n.], 2002 4 s. – ISBN 8096701959[Archívne číslo: 20138]

AED007 DOBOŠ, Ľubomír: CAC algoritmus pre bezdrôtové ATM siete / – 2002. In: COFAX-Telekomunikácie 2002. – Bratislava : [s.n.]2002 2 s. – ISBN 8096701959[Archívne číslo: 20198]

AED008 PEŤKO, Milan: Obtainment of prime magnetization work values and magnetization work values by using approximate functions / – 2002. In: 20012. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 59-60. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 22771]

AED009 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: GUI for teleeducational multimedia courseware: optoelectronics / – 2002. In: Radioelektronika 2002. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2002 4 s.. – ISBN 8022717002[Archívne číslo: 27891]

AEE – Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(1)

AEE001 KOCUR, Dušan – BENČO, Stanislav – KOŠČ, Peter: Implementácia e-learning na TU Košice a systém zabezpečenia kvality kurzov / – 2002. In: BELCOM’04. – Praha : ČVUT, 2004 6 p. – ISBN 8001029239[Archívne číslo: 33790]

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách(7)

AFC001 TURÁN, Ján – BENČA, Martin – FARKAŠ, Pavel: Hardware implementation of key modules of invariant object recognition system based on hough and rapid transform / – 2002. In: ICCVG ’2002. – Zakopane : Association for image processing, 2002 P. 764-770. [Archívne číslo: 17391]

AFC002 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš: GUI for teleeducational multimedia courseware: Teaching and modelling digital and analogue fiber optical networks / – 2002. In: MIPRO 2002. – Opatija : UPRO, 2002 P. 64-67. [Archívne číslo: 17474]

AFC003 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – TURÁN, Ján – FAZEKAS, Kálman: STIR and MPEG4 based invariant associative image memory / – 2002. In: Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. – Firenze : Universita di Firenze, 2002 4 p. [Archívne číslo: 17483]

AFC004 PIETRIKOVÁ, Alena – SLOSARČÍK, Stanislav – ŠALIGA, Ján – BANSKÝ, Juraj – KOKUĽA, Radoslav: Influence of bent multi-layer LTCC modules on some electrical parameters / – 2002. In: ISSE 2002. – Prague : Czech University of Technology, 2002 P. 224-228. – ISBN 0780398246[Archívne číslo: 17525] AFC005 LEVICKÝ, Dušan – KOCUR, Dušan – GALAJDA, Pavol: Application of multimedia platforms in e-learning / – 2002. In: ITHET 2002. – Budapest : Budapest Polytechnic, 2002 P. 201-204. – ISBN 9637154078[Archívne číslo: 17662]

AFC006 PODHRADSKÝ, Pavol – MARCHEVSKÝ, Stanislav – LEVICKÝ, Dušan: New generation of ICT and ICT network platforms in e-learning / – 2002. In: Ksztalcenie ustawiczne inžynierów i menedžerów. – Kielce : Exbud-Skanska, 2002 P. 136-141. [Archívne číslo: 18181]

AFC007 KOCUR, Dušan – ZETÍK, Rudolf: Volterra filter application in DS-SS receiver for joined wideband and narrowband interference suppression / – 2002. In: 2002 IEEE Seventh International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications. – Piscataway : IEEE, 2002 P. 648-651. – ISBN 0780376277[Archívne číslo: 18737]

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách(16)

AFD001 RADOCZI, Peter: Motion estimation in cutted frames / – 2002. In: Nové smery v spracovaní signálov 6. – Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002 S. 270-273. – ISBN 8080401802[Archívne číslo: 17387]

AFD002 GLADIŠOVÁ, Iveta – MIHALÍK, Ján: Stavové aritmetické kódovanie binárneho tvaru videoobjektu / – 2002. In: Nové smery v spracovaní signálov 6 : vedecká konferencia : Tatranské Zruby, 24.-26.4.2002. – Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002 S. 219-222. – ISBN 8080401802[Archívne číslo: 17542]

AFD003 HOVANČÁK, Rastislav – LEVICKÝ, Dušan: Multiembedding of watermarks into the still images using wavelet transformation / – 2002. In: Nové smery v spracovaní signálov 6. Kniha 2. – Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002 S. 227-230. – ISBN 8080401802[Archívne číslo: 17866]

AFD004 BENČA, Martin: Parametrisable CT processor using VHDL for PLD implementation / – 2002. In: 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 11-12. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 17934]

AFD005 RADOCZI, Peter: Block matching algorithms with using of similarity the motion vectors / – 2002. In: 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 65-66. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 17938]

AFD006 MIHALÍK, Ján – ŠTEFANIŠIN, Radoslav – MICHALČIN, Viktor: Medzisnímkové hybridné kódovanie videosignálov / – 2002. In: Nové smery v spracovaní signálov 6. Kniha 2. – Liptovký Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002 S. 223-226. – ISBN 8080401802[Archívne číslo: 17996]

AFD007 FARKAŠ, Pavel – PAĽOVÁ, Dana: Multiple line detection in noisy data sets based on continuous Hough transform kernel / – 2002. In: 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 21-22. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 18037]

AFD008 HOLCER, Roland: Testing DNL and INL of ADC by the exponential shaped voltage / – 2002. In: 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 29-30. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 18213]

AFD009 PLEVA, Matúš: Voice transmission over packet networks / – 2002. In: 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 61-62. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 18280]

AFD010 LIHAN, Slavomír: The use of voice-XML for development of speech-enabled application / – 2002. In: 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 53-54. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 18313]

AFD011 KOLLÁR, Martin: Adaptation of the smart sensors for external as well as internal parameters based on using of flip-flop circuits / – 2002. In: 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 43-44. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 18357]

AFD012 MICHALČIN, Viktor – ŠTEFANIŠIN, Radoslav: Pyramid vector quantization of images in transform domain / – 2002. In: 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 57-58. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 18361]

AFD013 ŠURIN, Stanislav: Information hiding techniques / – 2002. In: 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach. – Košice : TU-FEI, 2002 S. 75-76. – ISBN 8096866621[Archívne číslo: 18375]

AFD014 KOCUR, Dušan – ČÍŽOVÁ, Jana: Multi-user detection techniques: a review of basic principles / – 2002. In: Nové trendy v rozvoji letectva. Sekcia 4, Letecká elektrotechnika. – Košice : Vojenská letecká akadémia, 2002 S. 72-83. – ISBN 8071660345[Archívne číslo: 18731]

AFD015 TURÁN, Ján – OVSENÍK, Ľuboš – FAZEKAS, Kálmán – TURÁN, Ján ml.: Image indexing based on STIR and MPEG4 / – 2002. In: Radioelektronika 2002 : 12. International scientific conference : Bratislava, 14.-16.5.2002. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2002 S- 1-4. – ISBN 8022717002[Archívne číslo: 25330]

AFD016 HOVANČÁK, Rastislav – LEVICKÝ, Dušan: Comparison of two watermaking methods using transformation / – 2002. In: Radioelektronika 2002. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2002 4 s. – ISBN 8022717002[Archívne číslo: 27890]

AFL – Postery z domácich konferencií(1)

AFL001 RADOCZI, Peter: Least square approximation in cutted frames / – 2002. In: Radioelektronika 2002. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2002 S. 10-13. – ISBN 8022717002[Archívne číslo: 17659]

AGI – Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách(2)

AGI001 ČIŽMÁR, Anton – GAMEC, Ján – JUHÁR, Jozef – PLEVA, Matúš – DOBOŠ, Ľubomír – LEVICKÝ, Dušan: Prenos dát po NN rozvodnej sieti záverečná správa projektu : vypracované pre Vsl.energetika, a.s. v rámci zmluvy o dielo č.17TUKE2002/ – Košice : TU, FEI – 2002. – 77 s.[Archívne číslo: 97303]

AGI002 ČIŽMÁR, Anton – JUHÁR, Jozef – LIHAN, Slavomír – LEVICKÝ, Dušan – DOBOŠ, Ľubomír – PLEVA, Matúš: Automatizované hlasom ovládané služby v telekomunikáciách zborník štúdií a technických správ pre Slovenské Telekomunikácie, a.s. : zmluva o dielo č.1304142002/ – Košice : Elfa – 2002. – 183 s.[Archívne číslo: 97305]

BDF – Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch(1)

BDF001 CSONTÓ, Július – MICHAELI, Linus: Výuka bioinžinierstva na Elektrotechnickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach / – 2002. In: Lékař a technika. Roč. 33, č. 4 (2002), s. 121-122. – ISSN 0301-5491[Archívne číslo: 18072]

Up →

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Awards
Department news